Nová struktura požadavků na cílovou stránku a publikačních zásad (březen 2017)

V březnu 2017 se chystáme přejmenovat a přeuspořádat některé zásady a stránky služby Google Ads, aby byly srozumitelnější a přehlednější. Všechny akce týkající se zásad a související zprávy inzerentům Google již budou obsahovat aktualizované názvy zásad. Tyto změny nebudou mít žádný vliv na to, co zásady aktuálně omezují či zakazují.

Příklady chystaných změn:

Některé z našich zásad, například ohledně nedostatku původního obsahu, které momentálně spadají mezi zásady zneužívání reklamní sítě, se přesunou mezi zásady upravující požadavky na cílovou stránku.

Některé ze zásad ohledně nejasného obsahu spadající pod publikační zásady budou rozděleny a zařazeny do zásad upravujících styl a pravopis a zásad ohledně neidentifikovaných firem.

(Zveřejněno v únoru 2017)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?