Reestructuració de la política editorial i de la política de requisits relatius a les destinacions (març de 2017)

El març de 2017 canviarem el nom d'algunes de les nostres polítiques de Google Ads i les reestructurarem per millorar-ne la llegibilitat i la comprensió. Totes les accions relacionades amb les polítiques i les notificacions corresponents que rebin els anunciants de Google inclouran el nou nom de les polítiques. Tingueu en compte que aquests canvis no afectaran les restriccions o prohibicions actuals de les polítiques.

Exemples dels canvis:

Després de la reestructuració, els anunciants veuran que algunes de les polítiques, com ara la de contingut original insuficient, que actualment pertanyen a la política d'ús inadequat de la xarxa publicitària, s'aplicaran com a part de la política de requisits relatius a les destinacions.

Algunes de les directrius de la política de contingut poc clar, que pertany a la política editorial, es difondran i s'aplicaran com a part de les polítiques d'estil i ortografia i d'empresa no identificada.

(Publicat el febrer de 2017)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?