Реорганизация на изискванията за дестинацията и редакционните правила (март 2017 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През март 2017 г. ще преименуваме и реорганизираме някои от правилата и страниците в Google Ads с цел повече яснота и разбираемост. Всички действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google ще включват актуализирани имена на правилата. Имайте предвид, че тези промени няма да засегнат текущите ограничения и забрани, които налагат правилата.

Някои примери за неща, които се променят:

Рекламодателите ще забележат, че след реорганизацията някои от правилата ни, като „Недостатъчно оригинално съдържание“, които понастоящем са част от правилата срещу злоупотребата с рекламната мрежа, ще бъдат прилагани като част от правилата за изисквания за дестинацията.

Някои от указанията за неясно съдържание в рамките на редакционните правила ще бъдат разпределени и прилагани в рамките на правилата за стил и правопис и за неидентифициран бизнес.

(Публикувано през февруари 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false