Реорганизация на изискванията за дестинацията и редакционните правила (март 2017 г.)

През март 2017 г. ще преименуваме и реорганизираме някои от правилата и страниците в Google Ads с цел повече яснота и разбираемост. Всички действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google ще включват актуализирани имена на правилата. Имайте предвид, че тези промени няма да засегнат текущите ограничения и забрани, които налагат правилата.

Някои примери за неща, които се променят:

Рекламодателите ще забележат, че след реорганизацията някои от правилата ни, като „Недостатъчно оригинално съдържание“, които понастоящем са част от правилата срещу злоупотребата с рекламната мрежа, ще бъдат прилагани като част от правилата за изисквания за дестинацията.

Някои от указанията за неясно съдържание в рамките на редакционните правила ще бъдат разпределени и прилагани в рамките на правилата за стил и правопис и за неидентифициран бизнес.

(Публикувано през февруари 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?