Cờ bạc ở Peru (Tháng 5 năm 2017)

Chính sách Google Ads về nội dung có liên quan đến cờ bạc đối với việc phân phát quảng cáo ở Peru sẽ được sửa đổi vào tháng 5 năm 2017. Quảng cáo cờ bạc trực tuyến và quảng cáo cho sản phẩm có liên quan đến cờ bạc trực tuyến sẽ không còn được cho phép phân phát ở Peru. Quảng cáo cho dịch vụ cờ bạc ngoại tuyến và xổ số có giấy phép liên quan sẽ vẫn được cho phép. Mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 2 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?