Apostes al Perú (maig de 2017)

El maig de 2017, s'esmenarà la política de Google Ads sobre contingut relacionat amb apostes als anuncis que s'orientin al Perú. Els anuncis d'apostes en línia i els anuncis de productes relacionats amb aquest tipus d'apostes ja no es podran publicar al Perú. No obstant això, es permetran els anuncis de serveis d'apostes en establiments físics i loteries que tinguin una llicència pertinent. La descripció de la política s'actualitzarà per reflectir aquest canvi.

(Publicat el mes de febrer de 2017)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?