Хазарт в Перу (май 2017 г.)

Правилата на Google Ads за свързано с хазарт съдържание в рекламите, показвани в Перу, ще бъдат променени през май 2017 г. Рекламите за онлайн хазарт и за свързани с онлайн хазарта продукти вече няма да може да бъдат показвани в Перу. Рекламите за офлайн хазартни услуги и лотарии, които имат съответен лиценз, ще продължат да се показват. Описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.

(Публикувано през февруари 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?