Požiadavky na vitrínové reklamy v Nákupoch

Vitrínové reklamy v Nákupoch sú doplnkom štandardných reklám v Nákupoch a špecifické požiadavky na ich formát sú vysvetlené nižšie. Upozorňujeme, že pre tento formát reklamy platia štandardné pravidlá služby Nákupy a v niektorých prípadoch platia aj pravidlá služby Google Ads.

Vitrínové reklamy v Nákupoch sú spravované v službe Google Ads, ale dajú sa použiť iba v prípade, že máte prepojený plne funkčný účet služby Merchant Center. Prečítajte si, ako vytvoriť účet služby Merchant Center.

Pravidlá merania interakcií s reklamou

Ak na meranie interakcií s vitrínovými reklamami v Nákupoch využívate služby tretej strany, informácie získané alebo odvodené od používateľov interagujúcich s vašimi reklamami na Googli nesmiete vy ani žiadna iná strana používať na účely remarketingu, vytvárania segmentov zacielenia či akéhokoľvek zaznamenávania digitálnych stôp prehliadača alebo zariadenia.

Nesúlad cieľa vo vitrínových reklamách v Nákupoch

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

 Doména zobrazenej webovej adresy a doména koncovej webovej adresy, ktoré sa nezhodujú s doménou nárokovanou v súvisiacom účte Merchant Center

Prečítajte si článok o tom, ako si nárokovať doménu v účte služby Merchant Center.

Požiadavky na obrázky vo vitrínových reklamách v Nákupoch

V rámci obrázkov vo vitrínových reklamách v Nákupoch nie sú povolené nasledujúce možnosti:

Obrázky s kolážami, mozaikami, prekrytiami, vodoznakmi, orámovaniami, sloganmi alebo logami prekrývajúcimi obsah

Obrázky, ktoré nezobrazujú aspoň jeden z vašich produktov

Požiadavky na nadpisy a popisy vo vitrínových reklamách v Nákupoch

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Nadpisy alebo popisy, ktoré obsahujú konkrétne náklady na dopravu

Poznámka: Ponuky na bezplatnú dopravu môžu byť zahrnuté v hlavičkách a popisoch.

Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach a požiadavkách na dopravu v účte služby Merchant Center.

Obsah pre dospelých vo vitrínových reklamách v Nákupoch

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Obsah pre dospelých

Príklad: sexuálne hračky, propagácie vyzývavej dámskej bielizne, erotický obsah alebo iné produkty určené pre dospelých

Ďalšie informácie nájdete v článku Pravidlá pre obsah zameraný na dospelých v službe Nákupy.

Alkohol vo vitrínových reklamách v Nákupoch

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Alkoholické nápoje a ich nealkoholické ekvivalenty

Príklad: pivo, víno, šampanské, tvrdý alkohol alebo ich nealkoholické ekvivalenty

Ďalšie informácie nájdete v článku Pravidlá pre alkoholické nápoje v službe Nákupy.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú najmä na vitrínové reklamy v Nákupoch a často sú dôvodom zamietnutí. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Konzistentnosť meny

Ak ste obchodník, ktorý propaguje ponuky vo viacerých krajinách, pripomíname, že cenu produktov musíte uvádzať v rovnakej mene, aká sa používa v cieľovej krajine. Ďalšie informácie nájdete v článku Požiadavky na meny v službe Nákupy.

Obsah súvisiaci s hazardom

Reklamy zamerané na obsah súvisiaci s hazardom sú obmedzené. Ďalšie informácie nájdete v článku Pravidlá pre obsah súvisiaci s hazardom v službe Nákupy.

Zdravotná starostlivosť a lieky

Reklamy zamerané na obsah súvisiaci so zdravotnou starostlivosťou sú obmedzené. Ďalšie informácie nájdete v článku Pravidlá pre zdravotnú starostlivosť a lieky v službe Nákupy.

Nesúlad jazyka

Vo vitrínových reklamách v Nákupoch, na svojich vstupných stránkach a v rámci procesu platby musíte používať jazyk, ktorý je v cieľovej krajine podporovaný. V prípade krajín, kde je podporovaných viacero jazykov, pripomíname, že vaše vstupné stránky produktu musia byť v rovnakom jazyku ako vaše produktové dáta. Ďalšie informácie nájdete v článku Požiadavky na jazyky v službe Nákupy.

Miestne zákonné podmienky a bezpečnostné normy

Obchodníci sú vždy zodpovední za súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami v oblastiach, kde propagujú svoje produkty. Ďalšie informácie nájdete v článku Miestne právne podmienky a pravidlá bezpečnostných noriem v službe Nákupy.

Obsah nevhodný pre rodinu

Obsah nevhodný pre deti je vo vitrínových reklamách v Nákupoch obmedzený. Patrí sem propagácia alebo predaj tovaru, ktorého cieľom je zlepšiť sexuálnu aktivitu, obsah zahŕňajúci text, obrázky, zvuk alebo videá so sexuálnym podtextom a obsah zahŕňajúci pózy so sexuálnym podtextom.

Pravidlá sledovania

Ak na sledovanie interakcií s vitrínovými reklamami v Nákupoch používate služby tretej strany, informácie získané (alebo vyvodené) od používateľov interagujúcich s vašimi reklamami na Googli nesmiete vy ani žiadna iná strana používať na účely vytvárania segmentov zacielenia, remarketingu či akéhokoľvek zaznamenávania digitálnych odtlačkov prehliadača alebo zariadenia.

Ochranné známky

Služba Nákupy Google neobmedzuje používanie ochranných známok obchodníkmi v názve či popise reklamy, keď ide o produkt chránený ochrannou známkou alebo produkt, ktorý je kompatibilný s produktom chráneným ochrannou známkou. Ďalšie informácie nájdete v článku Pravidlá pre ochranné známky v službe Nákupy.

Nepodporovaný obsah v službe Nákupy

Produkty, ktoré nepatria do kategórie maloobchodu, a niektoré ďalšie nepodporované produkty nie je možné propagovať prostredníctvom služby Nákupy ani vitrínových reklám v Nákupoch. Ďalšie informácie nájdete v článku Pravidlá pre nepodporovaný obsah v službe Nákupy.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?