Aktualizácia pravidiel pre reklamy súvisiace s hazardom vo Francúzsku (február 2017)

Vo februári 2017 dôjde k aktualizácii pravidiel služby Google Ads pre obsah v reklamách súvisiacich s hazardom, ktoré sú zacielené na Francúzsko. Táto aktualizácia sa týka agregátorov, ktoré chcú získať certifikáciu súvisiacu s hazardom a zobrazovať reklamy zacielené na Francúzsko. Agregátory musia odkazovať iba na prevádzkovateľov licencovaných organizáciou ARJEL a na svojej vstupnej stránke musia zobrazovať varovanie pred nadmerným alebo patologickým hraním. Aktualizovaný popis pravidiel bude zohľadňovať uvedené objasnenie.

(Uverejnené v januári 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?