Modificació referent als anuncis relacionats amb jocs d'apostes a França (febrer de 2017)

El febrer de 2017, es modificarà la política de Google Ads sobre contingut relacionat amb jocs d'apostes als anuncis que s'orientin a França. L'objectiu d'aquest canvi és aclarir que els agregadors que vulguin obtenir una certificació per oferir serveis de jocs d'apostes i publicar anuncis orientats a França només han de proporcionar enllaços amb llocs d'operadors que tinguin una llicència emesa per l'ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne) i mostrar a la pàgina de destinació un advertiment contra la ludopatia o el joc excessiu. La descripció de la política es modificarà per reflectir aquest aclariment.

(Publicat el gener de 2017)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?