Актуализация, касаеща свързаните с хазарт реклами във Франция (февруари 2017 г.)

Правилата на Google Ads за свързано с хазарт съдържание в реклами, насочени към Франция, ще се променят през февруари 2017 г. С промяната ще се пояснява, че агрегаторите, които желаят да бъдат сертифицирани за хазарт и показват реклами, насочени към Франция, трябва да предлагат връзки само към оператори, лицензирани от ARJEL, и да показват на целевата си страница предупреждение за прекаленото или патологично залагане. Описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да включи това пояснение.

(Публикувано през януари 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?