Nội dung cập nhật đối với việc phân phát quảng cáo về rượu (Tháng 2 năm 2017)

Chính sách về rượu sẽ thay đổi vào tháng 2 năm 2017 để cho phép quảng cáo về rượu phân phát trên Mạng hiển thị ở một số quốc gia nhất định. Nhà xuất bản sẽ cần phải chọn tham gia để có thể hiển thị nội dung này.

(Đăng vào tháng 2 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?