Aktualizácia pravidiel pre zobrazovanie reklám na alkohol (február 2017)

Vo februári 2017 budú zmenené pravidlá propagácie alkoholu. Podľa aktualizovaných pravidiel bude v určitých krajinách povolené zobrazovanie reklám na alkohol v Obsahovej sieti. Vlastníci, ktorí budú chcieť tieto reklamy zobrazovať, ich budú musieť aktivovať.

(Uverejnené vo februári 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?