Aktualizácia pravidiel pre zobrazovanie reklám na alkohol (február 2017)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Vo februári 2017 budú zmenené pravidlá propagácie alkoholu. Podľa aktualizovaných pravidiel bude v určitých krajinách povolené zobrazovanie reklám na alkohol v Obsahovej sieti. Vlastníci, ktorí budú chcieť tieto reklamy zobrazovať, ich budú musieť aktivovať.

(Uverejnené vo februári 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?