Chăm sóc sức khỏe: Tuyển dụng thử nghiệm lâm sàng ở New Zealand (Tháng 1 năm 2017)

Chính sách Google Ads về chăm sóc sức khỏe sẽ thay đổi vào tháng 1 năm 2017. Chính sách sẽ cho phép quảng cáo tuyển dụng thử nghiệm lâm sàng theo luật địa phương ở New Zealand. Sau khi chính sách mới có hiệu lực, mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 1 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?