Zdravotná starostlivosť: nábor na klinické skúšanie na Novom Zélande (január 2017)

V januári 2017 zmeníme pravidlá služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť. Upravené pravidlá budú povoľovať propagáciu náboru na klinické skúšanie v súlade s miestnymi zákonmi na Novom Zélande. Keď nové pravidlá nadobudnú účinnosť, popis pravidiel sa aktualizuje tak, aby odrážal túto zmenu.

(Uverejnené v januári 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?