Здравеопазване: Набиране на участници в клинични изпитвания в Нова Зеландия (януари 2017 г.)

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през януари 2017 г. Те ще допускат популяризация за набиране на участници в клинични изпитвания в съответствие с местното законодателство в Нова Зеландия. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през януари 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?