Cờ bạc và trò chơi: Nội dung cập nhật theo quốc gia cụ thể (Tháng 1 năm 2017)

Chính sách Google Ads về sòng bạc và cờ bạc sẽ thay đổi vào tháng 1 năm 2017. Sau khi chính sách mới có hiệu lực, những nhà quảng cáo muốn quảng bá nội dung cờ bạc trực tuyến ở Bungary, Croatia, Lithuania và Slovakia phải gửi yêu cầu giấy chứng nhận cờ bạc. Chính sách cờ bạc đối với Braxin, Mexico và Cộng hòa Séc cũng sẽ thay đổi. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin sau khi trang Chính sách về cờ bạc và trò chơi của chúng tôi được cập nhật.

(Đăng vào tháng 1 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?