Posodobitev pravilnikov o vmesniku Google Ads API (AdWords API) (januar 2017)

Januarja 2017 smo pravilnike o vmesniku Google Ads API (AdWords API) posodobili s pojasnilom, da so uporabniki vmesnika Google Ads API (AdWords API) zavezani k spoštovanju pravilnikov programa Google Ads ter določil in pogojev programa Google Ads. Prav tako smo jezikovno preoblikovali poglavje, ki se nanaša na posledice kršitev pravilnikov.

(Objavljeno januarja 2017)

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?