Aktualizácia pravidiel rozhrania Google Ads API (AdWords API) (január 2017)

V januári 2017 sme aktualizovali pravidlá rozhrania Google Ads API (AdWords API) s cieľom objasniť, že používatelia rozhrania Google Ads API (AdWords API) musia dodržiavať pravidlá služby Google Adszmluvné podmienky služby Google Ads. Okrem toho sme aktualizovali aj znenie týkajúce sa následkov porušenia týchto pravidiel.

(Uverejnené v januári 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?