Aktualizacja zasad korzystania z interfejsu Google Ads API (AdWords API) (styczeń 2017 r.)

W styczniu 2017 r. zaktualizowaliśmy zasady związane z interfejsem Google Ads API (AdWords API), by wyjaśnić że użytkownicy interfejsu Google Ads API (AdWords API) mają obowiązek przestrzegać zasad Google Ads i Warunków korzystania z usługi Google Ads. Zaktualizowaliśmy również sformułowania odnoszące się do konsekwencji naruszenia tych zasad.

(Opublikowano w styczniu 2017 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?