Actualització de les polítiques sobre l'API de Google Ads (API d'AdWords (gener de 2017))

El gener de 2017 vam actualitzar les polítiques sobre l'API de Google Ads (API d'AdWords) per aclarir que els usuaris d'aquesta API han de complir les polítiques i els termes i condicions de Google Ads. També vam modificar el text sobre les conseqüències que suposa infringir aquestes polítiques.

(Publicat el gener de 2017)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?