Актуализация на правилата на API на Google Ads (API на AdWords) (януари 2017 г.)

През януари 2017 г. актуализирахме правилата на API на Google Ads (API на AdWords), за да изясним, че потребителите на услугата трябва да спазват правилата и Общите условия на Google Ads. Също така актуализирахме поясненията за последиците от нарушаването на тези правила.

(Публикувано през януари 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?