Các doanh nghiệp bị hạn chế khác (Tháng 2 năm 2017)

Vào tháng 2 năm 2017, trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm beta, Google Ads sẽ giới thiệu kiểm tra xác minh đối với các quảng cáo nhắm mục tiêu thợ khóa và thợ sửa ống nước (bao gồm trang web tổng hợp các dịch vụ này) ở Los Angeles. Sau khi chính sách mới có hiệu lực và miễn là chương trình thử nghiệm beta vẫn đang chạy, Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 1 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?