Iné obmedzené typy podnikania (február 2017)

Vo februári 2017 spustí Google Ads v rámci programu beta overovacie kontroly pre zámočníkov a inštalatérov (vrátane agregátorov týchto služieb), ktorí zacieľujú reklamy na Los Angeles. Keď nové pravidlá nadobudnú účinnosť, pravidlá pre iné obmedzené typy podnikania aktualizujeme tak, aby odrážali túto zmenu, a v tomto znení zostanú po celú dobu prevádzky programu beta.

(Uverejnené v januári 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?