Perniagaan terhad lain (Feb 2017)

Pada bulan Februari 2017, sebagai sebahagian daripada program beta, Google Ads akan memperkenalkan semakan pengesahan untuk iklan yang menyasarkan tukang kunci dan tukang paip (termasuk pengagregat perkhidmatan ini) di Los Angeles. Selepas dasar baharu berkuat kuasa dan selagi program beta sedang berjalan, Dasar perniagaan terhad lain akan dikemas kini untuk mencerminkan perubahan ini.

(Disiarkan pada bulan Januari 2017)

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?