Altres empreses restringides (febrer de 2017)

El febrer de 2017, com a part d'un programa beta, Google Ads inclourà controls de verificació per als serrallers i els lampistes (així com per als agregadors d'aquests serveis) que orientin els seus anuncis a Los Angeles. Un cop s'hagi implementat la política nova, i durant el temps que el programa beta estigui actiu, la política altres empreses restringides s'actualitzarà per reflectir aquest canvi.

(Publicat el gener de 2017)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?