Điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi

Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng, Google yêu cầu nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành ngoài chính sách Google Ads. Quảng cáo, tiện ích, đích đến và các nội dung khác vi phạm các chính sách này có thể bị chặn trên nền tảng Google Ads và các mạng liên quan.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, Google có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là danh sách các cách thực thi chính sách và luật khác nhau của chúng tôi.

Từ chối quảng cáo hoặc tiện ích

Các quảng cáo và tiện ích không tuân thủ chính sách Google Ads có thể bị từ chối. Quảng cáo bị từ chối sẽ không thể chạy cho đến khi vi phạm chính sách được khắc phục và quảng cáo được chấp thuận. Trong Google Ads, bạn có thể thấy điều này trong cột Trạng thái. Tìm hiểu cách chỉnh sửa quảng cáo bị từ chối.

Tạm ngưng tài khoản

Một tài khoản có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều vi phạm hoặc một vi phạm nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, tất cả các quảng cáo trong tài khoản bị tạm ngưng sẽ ngừng chạy và chúng tôi có thể không chấp nhận quảng cáo từ bạn nữa. Mọi tài khoản có liên quan cũng có thể bị tạm ngưng và tài khoản mới của bạn có thể tự động bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Vô hiệu hóa danh sách tiếp thị lại

Danh sách tiếp thị lại không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa có thể bị vô hiệu hóa, có nghĩa là các danh sách này không còn được sử dụng cùng với chiến dịch quảng cáo và người dùng mới sẽ không được thêm vào danh sách. Những hạn chế khi tạo danh sách có thể áp dụng cho cả trang web riêng lẻ và toàn bộ trang web hoặc ứng dụng.

Xem xét việc tuân thủ

Chúng tôi có thể xem xét việc tuân thủ Chính sách đối sánh khách hàng của doanh nghiệp bạn bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến việc tuân thủ, thì bạn cần phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện bất kỳ hành động sửa đổi cần thiết nào để tuân thủ chính sách của chúng tôi. Nếu bạn có tài khoản người quản lý, chúng tôi cũng có thể liên hệ với tài khoản được quản lý của bạn để xác minh việc tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?