Politiku neievērošanas sekas

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

To ensure a safe and positive experience for users, Google requires that advertisers comply with all applicable laws and regulations in addition to the Google Ads policies. Ads, extensions, destinations, and other content that violate these policies can be blocked on the Google Ads platform and associated networks. Below is a list of various ways we enforce policies and laws.

Ad or extension disapproval

Reklāmas un paplašinājumi, kas neatbilst Google Ads politikām, tiks noraidīti. Noraidītu reklāmu varēs rādīt tikai tad, kad būs novērsti politikas pārkāpumi un šī reklāma tiks apstiprināta. Programmā Google Ads reklāmas statusu var skatīt slejā Statuss. Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu.

Konta darbības apturēšana

Kontu darbība var tikt apturēta, ja tiek konstatēti politiku vai pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpumi.

Ja mēs konstatēsim rupju pārkāpumu, jūsu konta darbība tiks nekavējoties apturēta, iepriekš par to nebrīdinot. Par Google Ads politiku rupju pārkāpumu ir uzskatāms nopietns pārkāpums, kas ir nelikumīgs vai rada būtisku kaitējumu mūsu lietotājiem vai digitālās reklamēšanas ekosistēmai. Rupji pārkāpumi bieži liecina, ka reklāmdevēja kopējais uzņēmējdarbības modelis neatbilst Google Ads politikām vai ka pārkāpums ir tik nopietns, ka mēs nevaram riskēt un turpināt pakļaut savus lietotājus apdraudējumam. Tā kā rupju pārkāpumu gadījumā tiek veikta tūlītēja konta darbības apturēšana pārkāpuma konstatēšanas brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma, mēs to veicam tikai gadījumos, kad šāda darbība ir vienīgais efektīvais veids, kā atbilstoši novērst nelikumīgas darbības un/vai nopietnu apdraudējumu lietotājiem.

Par citiem pārkāpumiem, kuri var izraisīt konta darbības apturēšanu, mēs nosūtīsim aizrādījumu, lai aprakstītu politikas pārkāpuma būtību un iespējamās darbības, ko varat veikt, lai reklāma atbilstu politikām. Šis paziņojums tiek nosūtīts vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas.

Atkārtotu politikas pārkāpumu gadījumā piemērosim brīdinājumus jūsu Google Ads kontam un sods progresīvi palielināsies līdz ar katru nākamo brīdinājumu, kā rezultātā konta darbība var tikt apturēta. Google Ads kontā maksimālais brīdinājumu skaits par vienas politikas pārkāpumu ir trīs.  Uzziniet vairāk par procedūrām, kas piemērojamas atkārtotu pārkāpumu gadījumā. 

Ja mēs apturēsim konta darbību, tiks pārtraukta visu apturētā konta reklāmu rādīšana, kā arī no šī konta vairs netiks pieņemtas reklāmas, ja vien neiesniegsiet apelāciju, kas tiks apmierināta. Arī visu saistīto kontu (piemēram, kontu, kuros tiek izmantots tas pats maksājuma veids) darbība tiks apturēta, un jūsu jaunizveidoto kontu darbība tiks automātiski apturēta. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Remarketing list disabling

Atkārtota mārketinga saraksti, kas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikai, var tikt atspējoti — tas nozīmē, ka šos sarakstus vairs nevar izmantot reklāmu kampaņās un sarakstiem netiks pievienoti jauni lietotāji. Sarakstu izveides ierobežojumi var attiekties gan uz atsevišķām tīmekļa lapām, gan uz veselām tīmekļa vietnēm vai lietotnēm.

Compliance review

Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt jūsu uzņēmuma atbilstību klientu atbilstības politikai. Ja sazināmies ar jums, lai pieprasītu informāciju saistībā ar atbilstību, jums ir laicīgi jāatbild un ātri jāveic nepieciešamās korektīvās darbības, lai nodrošinātu atbilstību mūsu politikām. Ja jums ir pārziņa konts, mēs varam sazināties arī ar jūsu pārvaldītajiem kontiem, lai pieprasītu apstiprināt atbilstību.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false