Krav på anpassade Lightbox-annonser

Anpassade Lightbox-annonser måste finnas i Studio, visas från Campaign Manager och implementeras i Google Ads.

Lightbox-mallar finns tillgänglig i Google Web Designer. Med hjälp av dessa mallar kan användarna skapa anpassade Lightbox-annonser för olika enheter i helskärmsformat som anpassar sig till olika skärmstorlekar och visningsriktningar med lite eller ingen kodning. När annonsmaterialet har skapats publicerar Google Web Designer det och för över det direkt till Studio. Mallarna går att anpassa i Google Web Designer och det medföljer en kompletterande utvecklingsguide.

Som ett alternativ till Google Web Designer finns också HTML5 Lightbox-startfiler i multimediegalleriet. HTML5 Lightbox-utvecklingsguiden innehåller en komplett beskrivning av dessa filer och förklaringar om hur du använder dem. I vårt galleri kan du se exempel på Lightbox-annonser.

Formatering

Alla anpassade Lightbox-annonser visas via Google Marketing Platform och implementeras som HTML5-annonser.

Startpanel

Startpanelens storlek: 300 × 250, 728 × 90, 160 × 600, 468 × 60, 120 × 600, 200 × 200, 250 × 250, 300 × 600, 336 × 280 och 320 × 50.

Startpanelens innehåll: Startpanelen får inte innehålla utgångszoner, men animering eller video med automatisk uppspelning kan ingå i upp till 30 sekunder utan ljud.

Expanderingsmetoder: Expanderingen sker när användaren håller eller för muspekaren över annonsen på datorer, och när användaren trycker mitt på annonsen på enheter med pekskärm.

 • För datorer: Google AdSense-API:et infogar automatiskt en två sekunder lång fördröjning när muspekaren hålls över annonsen. Annonsen får inte börja expanderas förrän AdSense-API:et meddelar annonsen att expansionen är slutförd. Om du tar bort mouseover-hanterare, ska de tas bort först när expansionen är slutförd. I Studio kan detta exempelvis ske i funktionen onLoaded() eller senare, inte i funktionen start().
 • För mobila enheter: Expanderingen sker när användaren trycker mitt på annonsen på enheter med pekskärm. Om användaren trycker inom tio pixlars avstånd från ramen visas ett ”expansionsmeddelande” i cirka två sekunder så att användaren kan trycka en gång till och avbryta expansionen om han eller hon tryckte oavsiktligt på annonsen. Observera att annonsen inte kan expanderas när användaren försöker rulla på sidan.

Uppmaning att expandera: Startpanelen kan inte expanderas förrän uppmaningen syns. För bästa möjliga användarupplevelse rekommenderar vi att uppmaningen placeras så tidigt som möjligt i inläsningen och att hela startläget är en expanderingszon. Du måste infoga en uppmaning som tydligt anger vad användaren ska göra för att expandera annonsen (till exempel ”Håll muspekaren över annonsen för att expandera den”).

 • Bildfrekvens: Högst 24 bildrutor per sekund (FPS)
 • Annonsmaterial för flera enheter: Lägg in två startpaneler om det inte redan finns i mallen. Startpanelerna måste innehålla en uppmaning som tydligt anger vad användaren ska göra för att utöka annonsen i den aktuella miljön (till exempel ”håll muspekaren över för att expandera” på datorer och ”tryck för att expandera” på surfplattor).

Expanderad panel

Storlek för expanderad panel: Du måste använda helskärms-API:et, som automatiskt väljer den maximala storlek som tillåts av Google AdSense-API:et och expanderar annonsen så att den täcker större delen av tittarens skärm. Det finns dock plats för att klicka bort annonsen på datorer och mobila enheter. Den expanderade panelen får inte ha en fast storlek.

Krav på expanderad panel:

 • Den expanderade panelen måste komprimeras vid genomklickning eller utgång. På grund av tekniska begränsningar vid visning i iOS-appar kan annonsen inte komprimeras vid utgång. I alla andra miljöer måste den komprimeras vid utgång.
 • Annonsinnehåll i den expanderade panelen måste vara helt responsivt. Storleken på annonsinnehållet får inte vara fast, utan det ska kunna expanderas eller komprimeras så att det passar på alla skärmar där annonsen kan renderas (mobila enheter, datorer). Innehåll kan tas bort eller döljas för att passa mindre skärmar. Synligt innehåll måste vara funktionellt och klickbart (om det är relevant) på alla skärmstorleken där annonsen kan renderas.
 • Allt annonsinnehåll måste vara märkt med varumärket. Den expanderade panelen får inte ha stora mängder tomrum eller innehåll utan varumärke på någon skärm där annonsen kan renderas.
 • Skapa annonsen så att den passar både liggande och stående bildformat, så att den kan expanderas på både datorer och mobila enheter.
 • Expanderbara annonser kräver för närvarande Javascript-taggar. Iframe-taggar kan inte användas.
 • En Mobile Video Masthead eller Universal Video Masthead kan inte ersätta en toppannons i Lightbox-format.

Stängningsmetoder: Lightbox-komponenten lägger automatiskt till en Stäng-knapp högst upp till höger i annonsmaterialet. Knappen täcker ett område på 12 × 12 pixlar. Tittarna ska kunna trycka på X högst upp till höger i en expanderad enhet (eller klicka på den grå bakgrunden i Lightbox när annonsen är expanderad). Du kan även definiera en stängningsmetod i innehållet, men det är inte obligatorisk.

Inläsning

Storlek på initial inläsning: Tillgångarna bör vara mindre än 200 kB för snabbast möjliga initiala inläsningstid. För en optimal tittarupplevelse bör du komprimera och använda så små resurser som möjligt i den initiala inläsningen.

Total storlek på inläsning som inte är användarinitierad: Högst 2,2 MB (storleksangivelsen inbegriper initial inläsning och efterföljande/artiga inläsningar (polite loads).

Storlek på användarinitierad inläsning: Upp till 10 MB per interaktion (YouTube-video och strömmande video räknas inte in). För bästa möjliga prestanda bör tillgångarna vara under 2,2 MB. Om den totala storleken överskrider 2,2 MB tillämpas bandbreddsinställningar.

CPU-användning: För bästa möjliga tittarupplevelse får Lightbox-annonser inte överskrida 30 % av processorkapaciteten (CPU) på tittarens dator eller mobila enhet.

Attribut

Ram och iframe: Annonsens ram måste ligga innanför iframe både i startpanelen och i den expanderade panelen. Alla startpaneler med delvis svart, vit eller genomskinlig bakgrund måste ha en synlig kant i en färg som kontrasterar mot den huvudsakliga bakgrundsfärgen i annonsmaterialet.

Policy för muspekaren: Google AdSense-API:et infogar automatiskt en två sekunder lång fördröjning när muspekaren hålls över annonsen. Annonsen kan inte expanderas innan AdSense-API:et har meddelat annonsen att expansionen är slutförd.

Speciella designfunktioner: Startpanelens z-indexvärde måste vara lägre än 9 010 för att ta hänsyn till eventuella tillvalsikoner för onlinebeteende som tillhandahålls av Google eller en tredjepartsleverantör.

Auktionskampanjer i Googles Display-nätverk: Lämna ett utrymme på 76 × 15 pixlar högst upp till höger i annonsen (både expanderad panel och startpanel) så att Annonsval-logotypen får plats. Annonsval-logotypen läggs in automatiskt och blockerar innehåll i det området i annonsen. Läs mer om meddelandet i annonser för Googles Display-nätverk.

Reservbild: En reservbild på 200 kB eller mindre krävs för allt annonsmaterial. Reservbilden måste använda en enda allmän uppmaning för genomklickning. Använd inte uppmaningar att dra eller hålla muspekaren över, eftersom reservbilder inte kan expanderas. Lägg inte in en Stäng X-knapp på bilden.

 • Flash-innehåll och Flash-alternativ (SWF- och FLV-format) får inte användas i HTML5-annonser.
 • Alla HTML5-annonser måste följa grundläggande HTML5 för full funktionalitet i alla moderna webbläsare.
Video och animering

Video med autouppspelning: Högst 30 sekunder lång.

Video och animering som startas av tittaren: Videon måste ha reglage för att pausa/spela upp, stänga av/slå på ljudet samt visa videons längd och hur länge den har spelats upp. Om en eller flera av dessa funktioner styrs av maskinvaran när annonsen visas på en surfplatta krävs inte motsvarande knappar. Vid expansion kan videoklippet spelas upp med ljud i den expanderade panelen, men vi rekommenderar att du ställer in autouppspelning utan ljud och lägger till en knapp för att slå på ljudet. En liten nedräkningsklocka (200 × 50) tillåts i den expanderade panelen.

 • Högst fyra minuters speltid per video eller animering.
 • Högst 24 bilder per sekund (bps) för GIF-filer.
 • YouTube-videokommentarer måste ställas in så att de öppnas i ett nytt fönster.
 • En HTML5-videotagg eller fördefinierad YouTube-spelare krävs för annonser i HTML5-format.

Åtgärd när tittaren klickar: När användaren klickar på paus- eller stoppknappen måste videon stoppas. Efter ett utgångsklick måste allt ljud och all video stoppas.

Progressiv och strömmad video: Video kan vara progressiv eller strömmad. Om din Lightbox-annons innehåller livevisning ska du läsa riktlinjerna för liveströmning i annonser.

Kompatibilitet för videoformat: För videoinnehåll med en annan värd än YouTube, måste både MP4-format och antingen WebM eller Ogg användas för att säkerställa kompatibilitet med alla vanliga webbläsare. YouTube-videoklipp är undantagna från det här kravet eftersom det lämpliga formatet anropas automatiskt.

Animeringsprestanda: CSS-animering rekommenderas.

Visning och spårning

Visningsfunktioner: Lightbox-annonser får endast visas med Studio via Campaign Manager. Inbjudningar till kundundersökningar och kundundersökningar är inte tillåtna i bannerannonser.

Anpassad händelse- och interaktionsspårning: Alla mätvärden för spårning och interaktion ska fastställas i förväg av kunden och Lightbox-specialisterna före varje lansering.

Spårning av visning och klick med tredjepartspixlar: Spårning av visning och expansioner tillåts endast via certifierade tredjepartsleverantörer. Spårning av genomklickning via omdirigeringsadresser samt flera utgångsadresser tillåts. Google erbjuder inte kompensation om rapporteringen skiljer sig från en leverantörs.

Spårning av varumärkesundersökningar: Exponerings- och panelbaserade varumärkesundersökningar tillåts endast via certifierade tredjepartsleverantörer. För tillfället kan det hända att vissa leverantörer i vissa surfplattemiljöer inte godkänns, men Lightbox-specialisterna kan utvärdera den specifika undersökningsleverantörens pixlar före lansering. Pixelbilder för varumärkesundersökningar kan inte spåras direkt i Campaign Manager utan måste implementeras i annonsmaterialet, och får bara anropas när den initiala inläsningen har slutförts. Pixlar för varumärkesstudier får aktiveras i samband med interaktion.

Remarketingpixlar: Du får inte använda remarketingpixlar för att skapa kundlistor eller samla in information från visningar av dina Lightbox-annonser. Du får däremot rikta in Lightbox-annonser på befintliga remarketinglistor eller använda Storyboarding-remarketing utan taggar. Med Storyboarding kan annonsörer göra en lista med besökare som klickade på deras Lightbox-annonser. Listan kan sedan användas i en remarketingkampanj. Kundlistan visas tillsammans med dina andra kundlistor på fliken Remarketing i Google Ads. Läs mer om vår remarketingpolicy. Kontakta din Google-representant om du är intresserad.

Socialt: Innan sociala funktioner (som ett socialt flöde) integreras i en Lightbox-annons måste leverantören certifieras. Detta gäller både fjärdepartsanrop och eventuella cookies som aktiveras eller läses. Användning av ikoner för sociala nätverk och klick som leder till en målsida i ett socialt nätverk är tillåtna.

Facebook: Annonser med Facebooks Gilla-knapp eller plugin-tillägget för Gilla-knappen får inte visas i Googles Display-nätverk eller på Google-webbplatser. Annonser som innehåller den här funktionen eller ikonen kommer att avvisas oavsett om funktionen är aktiverad eller inte. Kontakta Facebook direkt om du har frågor om hur du kan implementera Facebooks API:er eller funktioner i din annons.

Kompatibilitet med HTML5-funktioner

Alla HTML5-funktioner stöds inte i alla webbläsare. En grafisk översikt över kompatibiliteten finns på webbplatsen HTML5 & CSS3 Readiness. En komplett lista över kompatibla webbläsare finns på webbplatsen Can I use.

Enheter som stöds

Specialutformade annonser kan skapas för datorer, mobila enheter eller kombinationer av enheter (datorer, surfplattor och mobila enheter). Lightbox-annonser endast för surfplattor stöds inte för närvarande.

Ljusbordsannonser med HTML5-format kan visas på alla typer av datorer, surfplattor och smartphones. WAP-mobiler och mobiltelefoner i mellanklassen stöds inte.

Lightbox-annonser och associerade webbplatser eller appar får inte innehålla material som är olämpligt för barn eller barnförbjudet. Mer information finns i policyn om barnförbjudet innehåll.

Tider för insändning och handläggning

Anpassade lightbox-annonser

Annonstillgångar för ljusbordsannonser (eller annonser som publiceras på Google Marketing Platform QA) ska levereras till Google Marketing Platform senast 9–11 arbetsdagar före kampanjens startdatum. Tänk på att produktion och kvalitetskontroll kan ta längre tid beroende på mängden annonsmaterial och dess komplexitet.

Insändnings- och handläggningstider varierar i olika regioner. Kontakta din Google-representant om du vill ha information om regler i din region.

Högst två omarbetningar av webbplatsannonser är tillåtna under varje 90-dagarsperiod för aktiva kampanjer.

Handläggningstiderna varierar enligt följande:

 • Efterproduktion och kvalitetskontroll: fyra arbetsdagar
 • Omarbetningar och kundgodkännande: två till tre arbetsdagar
 • Trafik i Campaign Manager: en till två arbetsdagar
 • Webbplatstestning och betatest för Googles Display-nätverk: två arbetsdagar
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?