Wymagania dotyczące niestandardowych reklam lightbox

Niestandardowe reklamy lightbox muszą być hostowane w Studio, wysłane z usługi Campaign Manager 360 i zaimplementowane w Google Ads.

Szablony reklam lightbox są dostępne w programie Google Web Designer. Za pomocą tych szablonów można tworzyć niestandardowe, pełnoekranowe reklamy lightbox na różne urządzenia. Reklamy te przystosowują się do ekranów o różnej wielkości i orientacji, prawie w ogóle nie wymagając przy tym kodowania. Program Google Web Designer publikuje gotowe kreacje i przesyła je bezpośrednio do Studio. Szablony można dostosowywać w programie Google Web Designer i są dla nich dostępne dodatkowe instrukcje tworzenia.

Zamiast programu Google Web Designer można użyć plików początkowych HTML5 lightbox, które są dostępne w Rich Media Gallery. Instrukcja tworzenia kreacji HTML5 lightbox dokładnie omawia te pliki i wyjaśnia, jak ich używać. Zobacz naszą galerię z przykładowymi reklamami lightbox.

Formatowanie

Wszystkie niestandardowe reklamy lightbox są wyświetlane przez usługę Campaign Manager 360 i implementowane jako reklamy HTML5.

Panel zaproszenia

Rozmiary jednostek stanu zaproszenia: 300 x 250, 728 x 90, 160 x 600, 468 x 60, 120 x 600, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 600, 336 x 280 i 320 x 50

Zawartość panelu zaproszenia: panel zaproszenia nie może zawierać hotspotów wyjścia, ale może zawierać automatycznie odtwarzane wideo lub animację o długości maks. 30 sekund i bez dźwięku.

Metody rozwijania: na komputerach rozwinięcie następuje po najechaniu myszą, a na urządzeniach dotykowych – po dotknięciu środkowej części reklamy.

 • Komputery: interfejs API Google AdSense automatycznie wprowadza dwusekundowe opóźnienie po najechaniu kursorem myszy. Reklama nie może się rozwijać, dopóki interfejs API AdSense nie powiadomi jej, że proces rozwijania został zakończony. Moduły obsługi najechania kursorem myszy usuwaj tylko po całkowitym rozwinięciu panelu. Na przykład w Studio może to mieć miejsce na poziomie funkcji onLoaded() lub później, ale nie na poziomie funkcji start().
 • Komórki: w urządzeniach z funkcją dotykową rozwinięcie następuje po dotknięciu środkowej części reklamy. Jeśli dotknięcie nastąpi w odległości 10 pikseli od ramki, pojawi się 2-sekundowe powiadomienie o rozwinięciu. W tym czasie użytkownik może ponownie dotknąć reklamy, aby zrezygnować z rozwinięcia, jeżeli dotknięcie było przypadkowe. Pamiętaj, że reklamy nie mogą rozwijać się podczas przewijania strony.

Wezwanie do działania (CTA) dla rozwinięcia: panel zaproszenia nie może się rozwijać bez widocznego wezwania do rozwinięcia. Dla wygody użytkowników najlepiej jest, gdy wezwanie do działania jasno wskazujące czynność rozwijania znajduje się możliwie wcześnie na stronie ładowania, a cały stan zaproszenia jest od razu gotowy do rozwinięcia. Należy umieścić wezwanie do działania jasno wskazujące czynność rozwijania (np. „Najedź, aby rozwinąć”) lub użyć ikony rozwijania Google.

 • Liczba klatek: maksymalnie 24 klatki/s (FPS)
 • Korzystanie z ikony rozwijania Google: aby użyć obrazu zamiast tekstowego wezwania do działania, musisz użyć this grafiki SVG. Odmiany nie będą akceptowane.
 • Kreacje na różne urządzenia: jeśli szablon ich nie zawierał, dodaj dwie wersje zwinięte. Powinny one zawierać rozszerzenie z wezwaniem do działania, które jednoznacznie zachęca do rozwinięcia reklamy (np. „najedź kursorem, by rozwinąć” na komputerach lub „dotknij, aby rozwinąć” na tabletach).

Rozwinięty panel

Rozmiary jednostki w stanie rozwiniętym: musisz używać pełnoekranowego interfejsu API, który automatycznie wybiera maksymalny rozmiar dozwolony przez interfejs API Google AdSense, rozwijając reklamę na większości ekranów użytkowników z miejscem na kliknięcie umożliwiające powrót w przeglądarkach na komputer lub komórkę. Panel rozwinięty nie może mieć stałego rozmiaru.

Wymagania dla rozwiniętego panelu:

 • Rozwinięty panel musi się zwijać po kliknięciu lub zamknięciu. Z powodu ograniczeń technicznych reklamy wyświetlane w aplikacjach na iOS nie mogą się zwijać po zamknięciu. We wszystkich innych środowiskach reklama musi się zwijać po zamknięciu.
 • Zawartość rozwiniętego panelu musi być całkowicie elastyczna. Zawartość reklamy nie może mieć stałego rozmiaru i powinna się rozwijać lub zmniejszać, by pasować do każdego rozmiaru ekranu, na którym reklama może być wyświetlona (komórki, tablety i komputery). Możesz usuwać lub ukrywać niektóre elementy, by dopasować reklamę do mniejszych ekranów. Widoczna zawartość musi pozostawać funkcjonalna i klikalna (jeśli dotyczy) we wszystkich rozmiarach, w jakich reklama może być wyświetlona.
 • Cała treść reklamy musi być oznaczona marką. W żadnym z dostępnych rozmiarów rozwinięty panel nie może mieć dużych białych przestrzeni ani treści nieoznaczonych marką.
 • Aby dostosować rozwiniętą reklamę do komputerów i komórek, zaprojektuj ją w formacie obrazu pionowym, jak i poziomym.
 • Obecnie rozwijane reklamy opierają się na wykorzystaniu tagów JavaScript. Nie można w nich stosować tagów iframe.
 • Jednostka masthead w reklamie Lightbox nie może wykorzystywać reklam typu mobilny masthead wideo ani uniwersalny masthead wideo.

Metody zamykania: komponent lightbox automatycznie umieszcza w prawym górnym rogu kreacji przycisk „Zamknij” o rozmiarze 12 x 12. Użytkownicy powinni mieć możliwość kliknięcia „X” w prawym górnym rogu rozwiniętej jednostki (lub wyszarzonego tła rozwiniętej reklamy lightbox). Możesz również zdefiniować metodę zamykania kreacji w jej treści.

Wczytywanie

Rozmiar początkowy do wczytania: pliki nie powinny mieć więcej niż 200 KB, by czas wczytywania początkowego był jak najkrótszy. Dla wygody użytkowników radzimy przy początkowym wczytywaniu korzystać z minimalnej ilości wymaganych zasobów.

Łączny rozmiar elementów niewczytywanych przez przeglądającego: maksymalnie 2,2 MB (łączny rozmiar elementów niewczytywanych przez przeglądającego obejmuje wczytywanie wstępne i późniejsze/kontrolowane wczytywanie).

Rozmiar elementów wczytywanych przez przeglądającego: do 10 MB na interakcję (ograniczenie nie dotyczy filmów z YouTube i strumieniowej transmisji wideo). Aby urządzenie działało z optymalną wydajnością, pliki nie powinny przekraczać rozmiaru 2,2 MB. W przypadku większych plików zastosujemy kierowanie na przepustowość łącza.

Wykorzystanie procesora: ze względu na wygodę użytkowników reklamy lightbox nie powinny wykorzystywać więcej niż 30% mocy procesora w urządzeniu użytkownika.

Atrybuty

Obramowanie i element iframe: obramowanie zarówno zwiniętej, jak i rozwiniętej reklamy musi mieścić się w ramach iframe. Dla wszystkich zwiniętych reklam z częściowo czarnym, białym lub przezroczystym tłem należy dodać widoczne obramowanie w kolorze kontrastującym z główną częścią tła kreacji.

Zasady dotyczące ruchu kursora myszy: interfejs API Google AdSense wprowadza dwusekundowe opóźnienie po najechaniu myszą. Reklama nie może się rozwijać, dopóki interfejs API AdSense nie powiadomi jej, że proces rozwijania został zakończony.

Cechy szczególne projektu: wartość z-index nierozwiniętej warstwy reklamy musi wynosić poniżej 9010. Pozwala to zmieścić ikonę opcji reklamy behawioralnej online dostarczonej przez Google lub firmę zewnętrzną.

Kampanie aukcji w sieci reklamowej Google: zostaw miejsce wielkości 76 x 15 pikseli w prawym górnym rogu reklamy (w stanie wyjściowym lub rozwiniętym), gdzie zostanie automatycznie wstawione logo Informacja. Będzie ono zasłaniało treść reklamy w tym miejscu. Więcej informacji o powiadomieniach wewnątrz reklam dla sieci reklamowej Google.

Obraz zapasowy: dla wszystkich kreacji jest wymagany obraz zapasowy wielkości maksymalnie 200 KB. Obraz zapasowy musi używać pojedynczego ogólnego wezwania do kliknięcia. Nie należy używać wezwań do najechania kursorem, ponieważ obrazy zapasowe się nie rozwijają. Na obrazie nie powinno też być przycisku Zamknij X.

 • W reklamach HTML5 nie można używać zawartości Flash ani kreacji zastępczych Flash (SWF i FLV).
 • Wszystkie reklamy HTML5 muszą obsługiwać podstawowy format HTML5, by prawidłowo wyświetlały się we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach.
Wideo i animacja

Film odtwarzany automatycznie: maksymalnie 30-sekundowy.

Film wideo i animacja inicjowane przez przeglądającego: wymagamy umieszczenia przycisków Wycisz/Wyłącz wyciszenie i Wstrzymaj/Odtwórz film oraz wskaźnika czasu odtwarzania i całkowitej długości filmu. Jeśli funkcje są kontrolowane przez sprzęt, gdy reklama wyświetla się na tablecie, przyciski te nie są wymagane. Po rozwinięciu film wideo można odtwarzać z dźwiękiem w rozwiniętym panelu, ale warto też rozważyć ustawienie automatycznego odtwarzania bez dźwięku i umieścić w odtwarzaczu przycisk „Wyłącz wyciszenie”. W rozwiniętym panelu można umieścić mały czasomierz (200 x 50).

 • Maksymalny czas trwania filmu bądź animacji to cztery minuty.
 • Maksymalna liczba klatek na sekundę dla obrazów GIF to 24 kl./s (FPS).
 • Adnotacje filmów w YouTube muszą być skonfigurowane tak, by po kliknięciu otwierały nowe okno.
 • W przypadku kreacji HTML5 wymagany jest tag wideo HTML5 lub wstępnie określony odtwarzacz YouTube.

Działania po kliknięciu przez przeglądającego (film): odtwarzanie filmu musi zostać zatrzymane po kliknięciu przycisku Wstrzymaj lub Zatrzymaj. Po kliknięciu przycisku wyjścia obraz i dźwięk muszą zostać zatrzymane.

Wideo progresywne i strumieniowe: filmy wideo mogą być progresywne i strumieniowe. Jeśli reklama lightbox zawiera wideo na żywo, zobacz wskazówki dotyczące transmisji na żywo w reklamach.

Zgodność formatu wideo: filmy niehostowane w YouTube muszą być dostępne w formatach MP4 i WebM lub Ogg, aby były kompatybilne ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami. Filmy z YouTube są zwolnione z tego wymogu, ponieważ odpowiedni format zostanie odtworzony automatycznie.

Wydajność animacji: zalecamy korzystanie z animacji CSS.

Wyświetlanie i śledzenie

Możliwości wyświetlania: reklamy lightbox mogą być wyświetlane tylko za pomocą Studio przez usługę Campaign Manager 360. Umieszczanie ankiet i zaproszeń do ankiet na banerze jest zabronione.

Śledzenie zdarzeń niestandardowych i interakcji: przed każdym uruchomieniem wszelkie dane śledzenia i interakcji powinny być określone przez klienta i konsultanta ds. lightbox.

Śledzenie wyświetleń i kliknięć z wykorzystaniem pikseli firm zewnętrznych: śledzenie wyświetleń i rozszerzeń może być prowadzone tylko przez certyfikowanych zewnętrznych dostawców usług. Śledzenie klikalności może być prowadzone tylko za pomocą przekierowań. Dozwolone są liczne adresy URL wyjścia. Google nie oferuje kwot promocyjnych ani ponownych wyświetleń w ramach rekompensaty, jeżeli występują rozbieżności z dostawcami usług.

Śledzenie w badaniach popularności marki: ekspozycja i panelowe badania marki są dozwolone tylko w przypadku certyfikowanych zewnętrznych dostawców usług. Niektórzy dostawcy nie mogą obecnie świadczyć usług na tablety, ale konsultant ds. lightbox może ocenić piksele danego dostawcy przed uruchomieniem. Pikseli badania popularności marki nie można trafikować bezpośrednio w usłudze Campaign Manager 360. Trzeba je zaimplementować bezpośrednio w kreacji, a wywołanie może mieć miejsce dopiero po zakończeniu wstępnego wczytywania danych. Piksele badania popularności marki mogą być wywołane po wejściu z nimi w interakcję.

Piksele remarketingowe: nie można używać pikseli remarketingowych do tworzenia list klientów ani do zbierania informacji z wyświetleń reklam lightbox. Można jednak kierować reklamy lightbox na istniejące listy remarketingowe lub korzystać z beztagowego remarketingu opartego na scenorysach. Przygotowanie scenorysu pozwala reklamodawcom utworzyć listę osób zaangażowanych w reklamę lightbox, którą można później wykorzystać w kampanii remarketingowej. Lista zaangażowanych klientów pojawi się obok list innych Twoich klientów na karcie „Remarketing” w Google Ads. Więcej informacji o naszych zasadach remarketingu Jeśli interesuje Cię ta opcja, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Google.

Funkcje społecznościowe: przed wprowadzeniem do reklamy lightbox jakiegokolwiek elementu społecznościowego (np. kanału społecznościowego) zainteresowany dostawca musi zostać najpierw zatwierdzony. Dotyczy to zarówno połączeń między serwerami zewnętrznymi, jak i wszelkich plików cookie, które są ustawione bądź odczytywane. Dozwolone jest stosowanie ikon społecznościowych i kliknięć kierujących na społecznościową stronę docelową.

Facebook: nie zezwalamy na wyświetlanie w sieci reklamowej Google i witrynach Google reklam zawierających przycisk „Lubię to” lub wtyczkę pola „Lubię to” Facebooka. Reklamy wykorzystujące tę funkcję lub ikonę, niezależnie od funkcjonalności, zostaną odrzucone. Jeżeli masz więcej pytań o wykorzystanie interfejsów API lub funkcji Facebooka w reklamach, skontaktuj się bezpośrednio z Facebookiem.

Gotowość funkcji HTML5

Nie wszystkie funkcje HTML5 są obsługiwane we wszystkich przeglądarkach. Graficzne zestawienie znajduje się na stronie HTML5 & CSS3 Readiness. Pełną listę zgodności zawiera strona Can I use.

Obsługiwane urządzenia

Reklamy mogą być tworzone specjalnie na komputery, komórki lub różne urządzenia (komputery stacjonarne i tablety lub komórki). Reklamy lightbox przeznaczone tylko na tablety nie są obecnie obsługiwane.

Reklamy lightbox HTML5 można wyświetlać na wszystkich komputerach, tabletach i smartfonach. Zwykłe telefony komórkowe i urządzenia WAP nie są obsługiwane.

Reklamy lightbox i skojarzone z nimi witryny lub aplikacje nie mogą zawierać treści sklasyfikowanych jako „nie dla całej rodziny” lub „dla dorosłych”. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących treści erotycznych.

Czas przesyłania i realizacji

Niestandardowe reklamy lightbox

Zasoby kreacji lightbox (lub kreacji opublikowanych w Studio QA) należy przekazać do Studio nie później niż 9–11 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kampanii. Przypominamy, że w zależności od wielkości kreacji i jej złożoności produkcja i kontrola jakości mogą potrwać dłużej.

Czasy zgłaszania i realizacji mogą różnić się w zależności od regionu. Aby uzyskać informacje o zasadach regionalnych, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Google.

W przypadku aktywnych kampanii możesz wprowadzić maksymalnie dwie poprawki reklam wyświetlanych w witrynie w ciągu 90 dni.

Czas realizacji zależy od następujących czynników:

 • Postprodukcja i kontrola jakości: 4 dni robocze
 • Poprawki i zatwierdzenie przez klienta: 2–3 dni robocze
 • Trafikowanie w usłudze Campaign Manager 360: 1–2 dni robocze
 • Testowanie witryny sieci reklamowej Google i testy beta: 2 dni robocze
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?