Krav til tilpassede lysboksannonser

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Tilpassede lysboksannonser må ligge i Studio, leveres fra Campaign Manager 360 og implementeres i Google Ads.

Lysboksmaler er tilgjengelige via Google Web Designer. Ved hjelp av disse malene kan brukere lage tilpassede lysboksannonser i fullskjermstørrelse for flere enheter, med lite eller ingen koding. Disse annonsene tilpasses til ulike skjermstørrelser og retninger automatisk. Når reklamen er ferdig, blir den publisert og lastet opp direkte til Studio via Google Web Designer. Malene kan tilpasses i Google Web Designer og leveres sammen med en supplerende oppsettsveiledning.

Du finner også HTML5-startfiler for lysboksannonser i rich media-galleriet som et alternativ til Google Web Designer. Denne oppsettsveiledningen for HTML5-lysboksannonser inneholder en komplett brukergjennomgang av disse filene og instruksjoner om hvordan de skal brukes. Du finner eksempler på lysboksreklamer i galleriet vårt.

Formatering

Alle tilpassede lysboksannonser leveres via Campaign Manager 360 og implementeres som HTML5-annonser.

Invitasjonspanel

Enhetsstørrelser for invitasjonstilstand: 300 x 250, 728 x 90, 160 x 600, 468 x 60, 120 x 600, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 600, 336 x 280 og 320 x 50 piksler.

Innhold i invitasjonspanelet: Invitasjonspanelet kan ikke inneholde avslutningspunkter, men du kan ta med en video eller animasjon med automatisk avspilling på opptil 30 sekunder uten lyd.

Utvidelsesmåter: Lysboksannonsen utvides når markøren holdes over annonsen / ved overrulling på datamaskiner, og ved trykk midt i annonseområdet på enheter med berøringsskjerm.

 • På datamaskiner: Med Google AdSense-API-et brukes det automatisk en forsinkelse på to sekunder når markøren holdes over annonsen på datamaskiner. Annonsen kan ikke utvides før det er sendt et varsel fra AdSense-API-et om at forsinkelsen er fullført. Behandlere for markør over objekt kan først fjernes etter at utvidelsen er gjennomført. I Studio kan dette for eksempel skje i onLoaded()-funksjonen eller senere – ikke i start()-funksjonen.
 • På mobil: På enheter med berøringsskjerm skjer utvidelsen når brukeren trykker midt i annonseområdet. Hvis trykket skjer innenfor 10 piksler fra kanten, vises det et utvidelsesvarsel i to sekunder slik at brukeren kan trykke på nytt for å avbryte utvidelsen hvis vedkommende utilsiktet trykket på annonsen. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt med annonser som utvides når brukeren forsøker å rulle nedover på siden.

Handlingsfremmende uttrykk for utvidelse: Invitasjonspanelet kan ikke utvides før et handlingsfremmende uttrykk for utvidelse er synlig. For å skape en best mulig brukeropplevelse bør du plassere det handlingsfremmende uttrykket for utvidelse så tidlig som mulig i innlastingsprosessen og sørge for at hele invitasjonstilstanden er aktivert for utvidelse. Du må ta med en handlingsfremmende oppfordring som tydelig angir utvidelseshandlingen (f.eks. «hold markøren over for å vise»), eller bruke Google-grafikken med ikonet for utvidelse.

 • Bildefrekvens: maksimalt 24 bilder per sekund.
 • For bruk av Google-grafikk med ikon for utvidelse: Hvis du vil bruke grafikken i stedet for en handlingsfremmende oppfordring, må du bruke this skalerbare vektorgrafikken. Varianter godtas ikke.
 • For reklamer for flere enheter: Hvis det ikke allerede er tatt høyde for dette i malen, må du legge til to invitasjoner. Disse må omfatte et handlingsfremmende uttrykk for utvidelse som tydelig angir utvidelseshandlingen for det aktuelle miljøet (f.eks. «Hold markøren over annonsen for å utvide» på invitasjonen for datamaskiner og «Trykk for å utvide» på invitasjonen for nettbrett).

Utvidet panel

Enhetsstørrelser for utvidet tilstand: Du må bruke fullskjerm-API-et. Med dette API-et velges automatisk den maksimale størrelsen som tillates av Google AdSense API-et, og annonsen utvides til å dekke mesteparten av brukerens skjerm med plass til å klikke bort annonsen på datamaskiner og mobilenheter. Det utvidede panelet kan ikke ha en fast størrelse.

Krav til det utvidede panelet:

 • Det utvidede panelet må skjules ved klikk eller avslutning. På grunn av tekniske begrensninger ved visning av annonser i iOS-apper kan ikke annonsen skjules ved avslutning. I alle andre miljøer må annonsen skjules ved avslutning.
 • Annonseinnholdet i det utvidede panelet må være fullstendig responsivt. Annonseinnholdet kan ikke ha en fast størrelse, og annonsen må kunne utvides eller forminskes slik at den passer på en hvilken som helst skjerm der den kan vises (mobil, nettbrett, datamaskiner). Deler av innholdet kan fjernes eller skjules for å få plass på mindre skjermer. Det synlige innholdet må alltid fungere og være klikkbart (hvis dette er aktuelt) på alle skjermstørrelser der annonsen kan gjengis.
 • Alt annonseinnhold må være knyttet til en merkevare. Det utvidede panelet kan ikke innholde store tomrom eller innhold uten merkevaretilknytning på noen skjermstørrelse der annonsen kan gjengis.
 • Lag en annonse med både liggende og stående sideforhold, slik at den passer til utvidelse på datamaskiner og mobilenheter.
 • Du må for øyeblikket bruke JavaScript-tagger i utvidbare annonser. Iframe-tagger kan ikke brukes.
 • En Layouts-toppannonse eller Universal Video-masthead kan ikke gjenbrukes som en toppannonse i en lysboksenhet.

Lukkemetoder: I lysbokskomponenten legges det automatisk til en «Lukk»-knapp som dekker et område på 12 x 12 piksler øverst i høyre hjørne på reklamen. Brukerne må kunne klikke på «X» øverst til høyre i utvidede enheter (eller klikke på den nedtonede bakgrunnen i lysboksen i utvidet tilstand). Du kan også angi at selve reklamen skal ha en lukkemetode i reklameinnholdet, men dette er ikke obligatorisk.

Innlasting

Innledende innlastingsstørrelse: Lag ressurser på maksimalt 200 kB for å få raskest mulig innledende innlastingstid. Du kan oppnå en optimal brukeropplevelse ved å komprimere ressursene og bruke færrest mulig ressurser under den innledende innlastingen.

Total innlastingsstørrelse ved innlasting som ikke er påbegynt av brukeren: maksimalt 2,2 MB (total innlastingsstørrelse ved innlasting som ikke er påbegynt av brukeren, omfatter innledende og påfølgende/trinnvis lasting).

Innlastingsstørrelse ved brukerinnlasting: opptil 10 MB per interaksjon (YouTube-video og strømmet video medregnes ikke). Lag ressurser på maksimalt 2,2 MB for å få optimal ytelse. Hvis den totale innlastingsstørrelsen overstiger 2,2 MB, brukes innstillingene for målretting mot båndbredde.

Prosessorbruk: Av hensyn til brukeropplevelsen kan lysboksannonser ikke legge beslag på mer enn 30 prosent av prosessorkapasiteten på brukerens datamaskin eller mobilenhet.

Attributter

Ramme og iFrame: Rammen på annonsen må være innenfor iFrame-elementet både i invitasjonstilstand og utvidet tilstand. I alle invitasjonstilstander med delvis svart, hvit eller gjennomsiktig bakgrunn er det obligatorisk med en synlig ramme i en farge som står i kontrast til størstedelen av bakgrunnsfargen i reklamen.

Retningslinjer for markør over objekt: Med Google AdSense-API-et brukes det en forsinkelse på to sekunder. Annonsen kan ikke utvides før det er sendt et varsel fra AdSense-API-et om at utvidelsen er fullført.

Spesielle designelementer: Invitasjonstilstanden må ha en z-indeksverdi som er lavere enn 9010 for å gi plass til et eventuelt ikon for atferdsbasert annonsering på nettet med Google eller en tredjepartsleverandør.

Auksjonskampanjer i Google Displaynettverk: Sett av 76 x 15 piksler øverst i høyre hjørne på annonsen (i skjult tilstand eller invitasjonstilstand) for å gi plass til Annonsevalg-logoen. Annonsevalg-logoen settes automatisk inn, og den blokkerer innholdet i dette området av annonsen din. Finn ut mer om merknader i annonser i Google Displaynettverk.

Reservebilde: Et reservebilde på maks. 200 kB er obligatorisk for alle reklamer. Reservebildet må inneholde et enkelt, generelt handlingsfremmende uttrykk. Ikke bruk handlingsfremmende uttrykk for markør over bilde / overrulling – reservebilder kan nemlig ikke utvides, og det vises ingen «Lukk X»-knapp på bildet.

 • Flash-innhold og -reserveinnhold (SWF og FLV) støttes ikke i HTML5-annonser.
 • Alle HTML5-annonser må ha sømløs støtte for enkel HTML5 for å sikre komplett funksjonalitet i alle moderne nettlesere.
Video og animasjon

Video med autoavspilling: maksimalt 30 sekunder.

Video og animasjon som startes av seeren: Pause/spill av, demp/slå på lyden og en indikator som viser varigheten på videoen og spilletiden så langt. Hvis noen av disse funksjonene styres via maskinvaren når annonsen vises på et nettbrett, kreves det ikke knapper for de aktuelle funksjonene. Når videoen utvides, kan den spilles av uten lyd i det utvidede panelet. Du bør imidlertid vurdere å bruke autoavspilling uten lyd og ta med en «Slå på lyden»-knapp over videoen. Det er tillatt å bruke en liten nedtellingsklokke (200 x 50 piksler) i det utvidede panelet.

 • Maksimalt fire minutters lengde per video eller animasjon.
 • Maksimalt 24 bilder per sekund for GIF-filer.
 • Utganger fra videoannoteringer på YouTube må konfigureres slik at de åpnes i et nytt vindu.
 • En HTML5-videoetikett eller forhåndsbestemt YouTube-spiller kreves for HTML5-reklamer.

Handlinger når seeren klikker (video): Når brukeren klikker på pause- eller stoppknappen, må videoen stoppes. Etter et avslutningsklikk må all lyd og video stoppes.

Progressiv og strømmet video: Videoer kan være progressive eller strømmete. Hvis lysboksannonsen din inneholder direktesendt video, bør du lese retningslinjene for direktesending i annonser.

Kompatible videoformater: For videoer som YouTube ikke er vert for, må du bruke både MP4-format og WebM- eller Ogg-format for å sikre kompatibilitet med de mest brukte nettleserne. YouTube-videoer er unntatt fra dette kravet ettersom det riktige formatet hentes automatisk.

Animasjonsytelse: Vi anbefaler CSS-animasjon.

Levering og sporing

Visningskapasitet: Lysboksannonser kan bare leveres med Studio via Campaign Manager 360. Det er ikke tillatt å bruke spørreundersøkelser og invitasjoner til spørreundersøkelser i banneret.

Sporing av egendefinerte hendelser og interaksjoner: Alle beregninger for sporing og interaksjon bør fastsettes av kunden og lysbokseksperter før hver lansering.

Sporing av visninger og klikk med tredjepartspiksler: Det er bare tillatt med sporing av visninger og utvidelser via sertifiserte tredjepartsleverandører. Vi godtar klikksporing ved hjelp av viderekoblingsadresser, og flere utgangsadresser er tillatt. Google tilbyr ikke kreditt eller kompensasjon hvis det oppstår rapporteringsavvik for en leverandør.

Sporing av merkevareundersøkelser: Merkevareundersøkelser basert på eksponering eller paneler er bare tillatt via sertifiserte tredjepartsleverandører. Ikke alle leverandører er godkjent for alle nettbrettmiljøer ennå, men lysbokseksperten din kan evaluere pikslene hos den aktuelle leverandøren av undersøkelser før lanseringen. Piksler for merkevareundersøkelser kan ikke kjøres direkte i Campaign Manager 360 og må implementeres i reklamen. De kan bare kalles etter at den første innlastingen er fullført. Pikslene for merkevareundersøkelser kan utløses ved engasjement.

Remarketingpiksler: Du kan ikke bruke remarketingpiksler for å opprette kundelister eller samle inn informasjon fra visninger av lysboksannonsene dine. Du kan imidlertid målrette lysboksannonser mot eksisterende remarketinglister eller bruke remarketing med en dreiebok (Storyboarding). Med en dreiebok kan annonsører opprette en liste over personer som har hatt interaksjoner med lysboksannonsene deres. Denne listen kan brukes i remarketingkampanjer. Det vises en liste over kunder som har engasjert seg i annonsene dine, sammen med de andre listene på «Remarketing»-fanen i Google Ads. Finn ut mer om retningslinjene våre for remarketing. Hvis du er interessert, kan du ta kontakt med Google-representanten din.

Sosiale medier: Før det integreres funksjoner for sosiale medier (f.eks. en sosial feed) i en lysboksannonse, må den interesserte leverandøren først sertifiseres. Dette gjelder både for fjerdepartskall og eventuelle informasjonskapsler som angis eller leses. Bruk av sosiale ikoner og klikk til en sosial landingsside er tillatt.

Facebook: Det er ikke tillatt å kjøre annonser med Facebooks «Liker»-knapp eller «Liker»-programtillegg i Google Displaynettverk eller på Google-nettsteder. Vi kan ikke godkjenne annonser der denne funksjonen eller dette ikonet er integrert (dette gjelder uansett om funksjonen virker eller ikke). Kontakt Facebook direkte hvis du har spørsmål om hvordan du integrerer Facebook-API-er eller -funksjoner i annonsen din.

HTML5-funksjonsberedskap

Ikke alle HTML5-funksjonene støttes i alle nettlesere. Du kan se en visuell fremvisning på nettstedet for status for HTML5- og CSS3-kompatibilitet. Du finner en fullstendig kompatibilitetsliste på Can I use-nettstedet.

Støttede enheter

Annonsene kan utvikles spesielt for datamaskiner eller mobiltelefoner, eller for flere enheter (datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner). Lysboksannonser som bare vises på nettbrett, støttes ikke foreløpig.

HTML5-lysboksannonser kan bli vist på alle datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. WAP-enheter og mobiltelefoner i mellomklassen støttes ikke.

Lysboksannonser og tilhørende nettsteder eller apper kan ikke ha innhold med statusen «Seksuelt innhold». Du kan finne mer informasjon i retningslinjene for seksuelt innhold.

Innsending og behandlingstid

Tilpassede lysboksannonser

Reklameelementer for lysboksannonser (eller annonser publisert til Studio-kvalitetssikring) må leveres til Studio senest 9–11 virkedager før startdatoen for kampanjen din. Vær oppmerksom på at produksjon og kvalitetssikring kan ta lengre tid, avhengig av hvor omfattende og kompleks reklamen er.

Innsendings- og behandlingstidene varierer fra sted til sted. Ta kontakt med Google-representanten din for å finne ut hvilke spesifikke regler som gjelder lokalt.

Følgende gjelder for aktive kampanjer: For annonser som leveres på nettstedet, tillates maksimalt to reklameversjoner i løpet av 90 dager.

Behandlingstiden kan variere som følger:

 • Etterbehandling og kvalitetssikring: 4 virkedager
 • Revisjon og kundegodkjenning: 2–3 virkedager
 • Trafikkontroll i Campaign Manager 360: 1–2 virkedager
 • Nettsted- og betatesting for Google Displaynettverk: 2 virkedager
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?