Kohandatud valguskastireklaamide nõuded

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kohandatud valguskastireklaame tuleb hostida Studios, üle tuua teenusest Campaign Manager 360 ja rakendada Google Adsis.

Valguskastireklaamide mallid on saadaval Google Web Designeris. Need mallid võimaldavad kasutajatel luua kohandatud seadmeüleseid täisekraanil kuvatavaid valguskastireklaame, mis kohanduvad eri ekraanisuuruste ja suundadega, nõudes vaid väga vähest kodeerimist (või pole kodeerimine üldse vajalik). Kui reklaam on loodud, avaldab Google Web Designer reklaamifaili ja laadib selle otse Studiosse üles. Mallid on Google Web Designeris kohandatavad ja nendega on kaasas täiendav koostamisjuhend.

Alternatiiviks Google Web Designerile on HTML5 valguskastireklaamide alustamisfailid saadaval ka rikasmeedia galeriis. HTML5 valguskastireklaamide koostamisjuhendist leiate põhjalikud juhised nende failide ja nende kasutusviiside kohta. Külastage meie näidisvalguskastireklaamide galeriid.

Vormindamine

Kõiki kohandatud valguskastireklaame esitatakse teenuse Campaign Manager 360 kaudu ning kasutatakse HTML5-reklaamidena.

Kutsepaneel

Kutseolekus üksuste suurused: 300 x 250, 728 x 90, 160 x 600, 468 x 60, 120 x 600, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 600, 336 x 280 ja 320 x 50

Kutsepaneeli sisu: kutsepaneelil ei tohi olla väljumise tööpunkte, kuid see võib sisaldada isekäivituvat videot või animatsiooni, mida esitatakse kuni 30 sekundit ja mis on hääletu.

Laiendamisviisid: lauaarvutites toimub laiendamine reklaami keskel asuval piirkonnal kursori hõljutamisel või sellest üleliikumisel ning puutetundlike seadmete korral reklaami keskel asuva piirkonna puudutamisel.

 • Lauaarvuti: Google AdSense’i API-s on kasutusel automaatne kahesekundiline viivitus kursori hõljutamisel. Reklaami laiendamist ei saa alustada enne, kui AdSense’i API on reklaamile teada andnud, et laiendamine on lõpetatud. Kui eemaldate hiirekursori hõljutamise pidemed, eemaldage need alles siis, kui laiendatud olek on saavutatud. Näiteks rakenduses Studio võib see aset leida alles funktsiooni onLoaded() korral või hiljem, mitte funktsiooni start() korral.
 • Mobiilseade: puutetundlike seadmete korral toimub laiendamine reklaami keskel asuva piirkonna puudutamisel. Kui puudutatakse ala, mis jääb servast 10 piksli laiuse ala sisse, ilmub kahesekundiline laiendamise märguanne. Kui puudutus polnud kavatsetud, saab kasutaja laiendamise tühistamiseks ekraani uuesti puudutada. Arvestage, et reklaami laiendamist ei käivitata, kui vaataja proovib lehte kerida.

Laiendamise kutse tegevusele (CTA): kutsepaneeli ei tohi laiendada enne, kui laiendamisele kutsuv fraas on nähtav. Vaatajale parima kasutuskogemuse pakkumiseks soovitame laiendamisele kutsuva fraasi paigutada võimalikult varasesse laadimisjärku ja määrata kogu kutseoleku laiendamisootele. Lisage laiendamisele kutsuv (CTA) fraas, mis osutab selgelt laiendamistoimingule (näiteks „laiendamiseks hõljutage kursorit”) või kasutage Google'i laiendamisikooni pilti.

 • Kaadrisagedus: kuni 24 kaadrit sekundis (FPS).
 • Google'i laiendamisikooni kasutamine: tegevusele kutsuva teksti pildiga asendamiseks peate kasutama this skaleeritavat vektorgraafikat. Variatsioonid ei ole lubatud.
 • Seadmeüleste reklaamide puhul: lisage kaks kutset, kui mallis pole seda juba arvesse võetud. Need peavad sisaldama laiendamisele kutsuvat fraasi, mis osutab vastavas keskkonnas selgelt laiendamistegevusele (nt „laiendamiseks hõljutage kursorit” lauaarvuti jaoks mõeldud kutse puhul ja „laiendamiseks puudutage” tahvelarvuti jaoks mõeldud kutse puhul).

Laiendatud paneel

Laiendatud reklaamiüksuse suurused: peate kasutama täisekraani API-t, mis valib automaatselt Google AdSense'i API maksimaalselt lubatava suuruse ja laiendab reklaami enamiku kasutajate ekraanikuva suuruse järgi nii, et lauaarvutis või mobiilses veebis jääb ruumi reklaamist väljaspool klikkimiseks. Laiendatud paneel ei saa olla fikseeritud suuruses.

Laiendatud paneeli nõuded

 • Laiendatud paneel peab klikkimisel või väljumisel ahenema. Tehniliste piirangute tõttu ei saa reklaami väljumisel ahendada, kui seda esitatakse iOS-i rakendusesiseses keskkonnas. Kõikides muudes keskkondades peab paneel väljumisel ahenema.
 • Reklaami sisu peab laiendatud paneelil olema täielikult reageeriv. Reklaami sisu ei saa olla fikseeritud suuruses ja seda tuleks laiendada või kokku suruda, et see mahuks mis tahes ekraanile, kus reklaami saab visualiseerida (mobiilseade, tahvelarvuti, lauaarvuti). Sisu saab väiksematele ekraanisuurustele mahutamiseks eemaldada või peita. Nähtav sisu peab kõigil ekraanisuurustel (kus reklaami saab visualiseerida) jääma funktsionaalseks ja klikitavaks (kui see on võimalik).
 • Kogu reklaami sisu peab olema brändiga. Laiendatud paneelil ei tohi mis tahes ekraanisuurusel, kus reklaami saab visualiseerida, olla palju tühja pinda ega brändita sisu.
 • Lauaarvutis ja mobiilseadmes laiendamise võimaldamiseks looge reklaam nii horisontaalse kui ka vertikaalse kuvasuhtega.
 • Laiendatavad reklaamid olenevad praegu JavaScripti märgendite kasutamisest. Iframe’i märgendeid ei saa kasutada.
 • Mobiilivideo päisereklaami ega universaalvideo päisereklaami ei saa valguskastireklaami päisereklaami korral kasutusele võtta.

Sulgemisviisid: valguskasti komponent lisab automaatselt reklaami paremasse ülanurka nupu „Sule”, mille suurus on 12 x 12 pikslit. Vaatajatel peab olema võimalik klikkida laiendatud olekus üksuse paremas ülanurgas nupul X (või laiendatud olekus valguskasti hallil taustal). Samuti saate määrata reklaamile sulgemisviisi selle enda sisu sees, kuid see pole kohustuslik.

Laadi

Algne laadimismaht: võimalikult kiire algse laadimisaja saavutamiseks peavad koosteüksused olema väiksemad kui 200 kB. Vaatajale optimaalse kasutuskogemuse pakkumiseks tihendage koosteüksused ja kasutage võimalikult vähe koosteüksusi (algsel laadimisel).

Vaataja poolt mittekäivitatud laadimise kogumaht: kuni 2,2 MB (vaataja poolt mittekäivitatud laadimise kogumaht hõlmab algset ja järgnevat laadimismahtu ning laadimisohjureid).

Vaataja käivitatud laadimismaht: kuni 10 MB interaktsiooni kohta (YouTube'i videoid ja video voogesitusi ei loeta). Optimaalse jõudluse saavutamiseks ei tohiks koosteüksuste maht ületada 2,2 MB. Kui laadimise kogumaht ületab 2,2 MB, rakendatakse ribalaiuse sihtimise seaded.

Protsessori kasutus: vaatajatele optimaalse kasutuskogemuse pakkumiseks ei tohi valguskastireklaamid ületada 30% vaataja arvuti või mobiilseadme protsessori (CPU) võimsusest.

Atribuudid

Ääris ja iFrame: reklaami ääris peab jääma iFrame’i sisse nii kutseolekus kui ka laiendatud olekus. Kõigi osaliselt musta, valge või läbipaistva taustaga kutseolekute puhul peab lisama nähtava äärise, mis on reklaami peamisest taustavärvist erinevat (kontrastset) värvi.

Hiirekursori hõljutamise eeskirjad: Google AdSense’i API-s on kasutusel kahesekundiline viivitus kursori hõljutamisel. Reklaami ei saa laiendada enne, kui AdSense’i API on reklaamile teada andnud, et laiendamine on lõpetatud.

Kujunduse erifunktsioonid: kutseolekul peab olema z-indeksi väärtus, mis on väiksem kui 9010, et mahutada Google’i või kolmandast osapoolest teenusepakkuja esitatud käitumispõhise sihtimisega veebireklaamide valikuikoone.

Google'i Display-võrgustiku oksjonite kampaaniad: AdChoicesi logo mahutamiseks jätke reklaami paremasse ülanurka 76 x 15 piksli suurune ala (ahendatud olekus või kutseolekus). AdChoicesi logo lisatakse automaatselt ja see varjab reklaami selles alas oleva sisu. Vaadake lisateavet Google’i Display-võrgustiku reklaamisiseste märguannete kohta.

Varukujutis: kõigi reklaamide jaoks on nõutav varukujutis, mille suurus ei ületa 200 kB. Varukujutis peab kasutama ühte üldist klikitavat kutset tegevusele (CTA). Ärge kasutage kursori hõljutamise ega üleliikumisega CTA-sid, kuna varukujutisi ei saa laiendada, samuti ärge lisage kujutisele nuppu „Sule X”.

 • HTML5-reklaamides pole Flash-sisu ja Flash-varundus (SWF-id ja FLV-d) lubatud.
 • Kõik HTML5-reklaamid peavad olema varundatud, et toetada lihtsat HTML5-vormingut ja tagada täisfunktsionaalsus kõigis tänapäevastes brauserites.
Video ja animatsioon

Video automaatesitus: kuni 30 sekundit.

Vaataja käivitatud video ja animatsioon: video jaoks on nõutavad pausi ja esituse ning heli vaigistamise ja vaigistuse tühistamise nupud, samuti video kogukestuse ning senise esituse oleku näidikud. Kui reklaami esitamisel tahvelarvutis kontrollib mõnda neist funktsioonidest riistvara, pole vastavaid nuppe vaja. Laiendamise korral võib laiendatud paneelil esitada videot koos heliga, kuid kaaluge video automaatesituse käivitamist ilma helita ja lisage videosse nupp „tühista vaigistus”. Laiendatud paneelil on lubatud väike loendurkell (200 x 50).

 • Video või animatsiooni kestus võib olla kuni neli minutit.
 • GIF-failide kaadrisagedus võib olla kuni 24 kaadrit sekundis (FPS).
 • YouTube'i video ülekatetest väljumine peab olema seadistatud nii, et avatakse uus aken.
 • HTML5-reklaamide puhul on kohustuslik HTML5-videomärgend või ettemääratud YouTube’i pleier.

Toimingud vaataja klikkide korral (video): pausi- või peatamisnupul klikkimisel peab video esitamine peatuma. Pärast väljumisklikki peab kogu heli ja video peatuma.

Progressiivne ja voogesitusega video: videod võivad olla progressiivsed või voogesitusega. Kui teie valguskastireklaam sisaldab otseülekandes videot, lugege juhiseid reaalajas voogesituse kohta reklaamides.

Videovormingu ühilduvus: nende videote puhul, mida ei majutata YouTube’is, tuleb kasutada nii MP4- kui ka WebM- või Ogg-vormingut, et tagada ühilduvus kõigis peamistes brauserites. See nõue ei kehti YouTube’i videote kohta, kuna nende puhul kasutatakse sobivat vormingut automaatselt.

Animatsiooni toimivus: soovitatav on CSS-animatsioon.

Esitamine ja jälgimine

Esitamisvõimalused: valguskastireklaame saab näidata ainult Studio abil teenuse Campaign Manager 360 kaudu. Bännerisisesed uuringukutsed ja bännerisisesed uuringud pole lubatud.

Kohandatud sündmuste ja interaktsioonide jälgimine: klient ja valguskastireklaami spetsialistid peaksid kõik jälgimise ning interaktsioonide mõõdikud enne iga käivitamist kindlaks määrama.

Näitamiste ja klikkide jälgimine kolmanda osapoole pikslite abil: näitamiste ning laiendite jälgimine on lubatud ainult sertifitseeritud kolmandast osapoolest teenusepakkujate kaudu. Klikkimiste jälgimine ümbersuunamise URL-ide kasutamise kaudu ja mitme väljumise URL-i kasutamine on lubatud. Google ei paku krediiti ega hüvitust, kui teenusepakkuja aruannetega võrreldes esineb lahknevusi.

Brändiuuringu jälgimine: kokkupuute- ja paneelipõhised brändiuuringud on lubatud ainult sertifitseeritud kolmandast osapoolest teenusepakkujate kaudu. Tahvelarvutite puhul pole mõned teenusepakkujad praegu heaks kiidetud, kuid teie valguskasti spetsialistid saavad enne käivitamist konkreetse uuringu teenusepakkuja piksleid hinnata. Brändiuuringute piksleid ei saa otse teenuses Campaign Manager 360 kasutada. Need tuleb rakendada reklaamifailis ning neid saab kutsuda alles pärast esialgse laadimise lõpetamist. Brändiuuringute pikslid võivad kaasamisel käivituda.

Uuesti turundamise pikslid: uuesti turundamise piksleid ei saa kasutada kliendiloendite loomiseks ega valguskastireklaamide näitamistest teabe kogumiseks. Küll aga võite valguskastireklaame sihtida olemasolevatele uuesti turundamise loenditele või kasutada režiipõhist ilma märgenditeta uuesti turundamist. Režiipõhine uuesti turundamine võimaldab reklaamijatel koostada nimekirja inimestest, kes kaasati valguskastireklaamidesse, ning seda saab kasutada uuesti turundamise kampaanias. Kaasatud klientide loend kuvatakse Google Adsis koos teiste kliendiloenditega vahelehel „Uuesti turundamine”. Lugege meie uuesti turundamise eeskirjade kohta lisateavet. Kui olete sellest huvitatud, võtke ühendust Google'i esindajaga.

Suhtlusfunktsioonid: enne mis tahes suhtlusfunktsiooni (nt suhtlusvoo) lisamist valguskastireklaami peab huvitatud teenusepakkuja olema sertifitseeritud. See kehtib ka neljanda osapoole teabeedastuse ning selliste küpsisefailide kohta, mida seatakse või loetakse. Suhtlusteemalisele sihtlehele viivate suhtlusikoonide ja klikkide kasutamine on lubatud.

Facebook: me ei luba Google’i Display-võrgustikus ega Google’i saitidel esitada selliseid reklaame, mis sisaldavad Facebooki nuppu „Meeldib” või kasti „Meeldib” pistikprogrammi. Seda funktsiooni või ikooni kasutavad reklaamid lükatakse tagasi olenemata sellest, kas funktsioon on toimiv või mitte. Kui teil on veel küsimusi Facebooki API-liideste või funktsioonide kaasamise kohta oma reklaami, võtke Facebookiga otse ühendust.

HTML5-funktsiooni valmidus

Kõik HTML5 funktsioonid pole kõigis brauserites toetatud. Visuaalset esitust saate vaadata HTML5 ja CSS3 funktsiooni valmiduse veebisaidil. Täieliku ühilduvusloendi leiate veebisaidilt Kas saan seda kasutada?.

Toetatavad seadmed

Reklaamid saab luua spetsiaalselt lauaarvuti või mobiilseadme jaoks (laua- ja tahvelarvuti, mobiilseade) või seadmeüleseks kasutuseks. Ainult tahvelarvutitele mõeldud valguskastireklaame praegu ei toetata.

HTML5-valguskastireklaamide esitamiseks on sobilikud kõik laua- ja tahvelarvutid ning nutitelefonid. Keskmise hinnaklassi ja WAP-mobiiltelefone ei toetata.

Valguskastireklaamid ja nendega seotud veebisaidid või rakendused ei tohi hõlmata seksuaalset sisu. Lisateavet vaadake seksuaalse sisu eeskirjadest.

Esitamised ja töötsükli ajad

Kohandatud valguskastireklaamid

Loodavate valguskastireklaamide reklaamifaili varad (või Studio kvaliteedikontrolli jaoks avaldatud reklaamifailid) tuleks Studiole saata hiljemalt 9–11 tööpäeva enne kampaania alguskuupäeva. Võtke arvesse, et olenevalt reklaami mahust ja keerukusest võib selle koostamine ja kvaliteedikontroll võtta rohkem aega.

Reklaamide esitamise ja ülevaatamise ajad on piirkonniti erinevad. Konkreetse piirkonna reeglite kohta saate teavet oma Google’i esindajalt.

Aktiivse kampaania 90-päevase kestuse ajal on lubatud saidiesitusega reklaame muuta kuni kaks korda.

Töötsükli ajad on järgmised.

 • Koostamisjärgne etapp ja kvaliteedikontroll: 4 tööpäeva.
 • Muudatused ja kliendipoolne kinnitamine: 2–3 tööpäeva.
 • Teenusesse Campaign Manager 360 viimine: 1–2 tööpäeva.
 • Google’i Display-võrgustiku saidi testimine ja beetatestimine: 2 tööpäeva.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?