Požadavky na vlastní reklamy Lightbox

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Vlastní reklamy Lightbox musí být hostovány ve službě Studio, zobrazovány přes službu Campaign Manager 360 a implementovány v Google Ads.

Šablony pro tyto reklamy jsou k dispozici v nástroji Google Web Designer. Uživatelé s nimi mohou vytvářet vlastní reklamy Lightbox, které se zobrazují na celé obrazovce v různých zařízeních a umí se přizpůsobit různým velikostem a orientaci obrazovky. Jejich tvorba nevyžaduje takřka žádné nebo dokonce vůbec žádné znalosti programování. Poté, co kreativu vytvoříte, ji Google Web Designer publikuje a nahraje přímo do služby Studio. Šablony lze ve Web Designeru upravit a k dispozici je i doplňkový průvodce vytvářením reklam.

Jako alternativu k Web Designeru lze použít výchozí soubory pro tvorbu reklam Lightbox ve formátu HTML5, které najdete v galerii Rich Media Gallery. Podrobný návod k použití těchto souborů a popis jejich využití je uveden v průvodci vytvářením reklam Lightbox ve formátu HTML5. Na ukázkové kreativy Lightbox se můžete podívat v naší galerii.

Formát

Všechny vlastní reklamy Lightbox se zobrazují přes službu Campaign Manager 360 a implementují jako reklamy HTML5.

Počáteční panel

Velikosti jednotek v počátečním stavu: 300×250, 728×90, 160×600, 468×60, 120×600, 200×200, 250×250, 300×600, 336×280 a 320×50

Obsah počátečního panelu: Počáteční panel nesmí obsahovat aktivní body pro opuštění reklamy, můžete do něj ale vložit automaticky přehrávané video nebo animaci (bez zvuku a v maximální délce 30 sekund).

Metody rozbalení: Na počítači dojde k rozbalení po umístění kurzoru myši či přejetí myší, na zařízeních s dotykovým displejem pak po klepnutí doprostřed reklamy.

 • Stolní počítače: Rozhraní Google AdSense API u stolních počítačů automaticky používá dvousekundové zpoždění po umístění kurzoru myši. Reklama se nemůže začít rozbalovat, dokud ji rozhraní AdSense API neinformuje, že je rozbalování dokončeno. Pokud následně odebíráte obslužné nástroje přejetí myší, odebírejte je až poté, co bude rozbalování dokončeno. Ve službě Studio to například lze provést pomocí funkce onLoaded() nebo později, nikoli pomocí funkce start().
 • Mobilní zařízení: Na zařízeních s dotykovým displejem dojde k rozbalení po klepnutí doprostřed reklamy. Pokud uživatel klepne na místo ve vzdálenosti do 10 pixelů od ohraničení, zobrazí se mu na 2 sekundy oznámení o rozbalení. Klepnutím na něj může uživatel rozbalování zrušit (pokud na reklamu klepl omylem). Reklamy nesmí rozbalení aktivovat v případě, že se divák snaží posunout stránku.

Výzva k akci pro rozbalení: Dokud se nezobrazí výzva k akci pro rozbalení, nesmí se počáteční panel rozbalit. V zájmu co nejlepšího uživatelského dojmu zobrazte tuto výzvu k akci při načítání co nejdříve a použijte celý panel v počátečním stavu jako aktivní plochu umožňující rozbalení. Reklama musí obsahovat výzvu k akci (CTA), ze které bude možnost rozbalení jasně patrná (například „rozbalte umístěním kurzoru myši“), nebo ikonu rozbalení od Googlu.

 • Snímková frekvence: max. 24 snímků/s
 • Ikona rozbalení od Googlu: Pokud chcete mít místo textu výzvy k akci grafiku, je třeba použítthis škálovatelnou vektorovou grafiku. Varianty nebudou přijaty.
 • Kreativy pro různá zařízení: Přidejte dva panely, pokud se s nimi nepočítá již v šabloně. Panely musí obsahovat výzvu k akci pro rozbalení, z níž je jasné, že akce v daném prostředí povede k rozbalení (například „rozbalte umístěním kurzoru myši“ ve verzi pro počítače a „rozbalte klepnutím“ ve verzi pro tablety).

Rozbalený panel

Velikost jednotek v rozbaleném stavu: Je třeba využít rozhraní API na celou obrazovku. To automaticky vybere maximální velikost povolenou rozhraním Google AdSense API a reklamu rozbalí tak, aby pokrývala většinu divákovy obrazovky. Ponechá ale trochu místa, aby ji na webu pro počítače či mobilní zařízení bylo možné kliknutím sbalit. Rozbalený panel nemůže mít pevnou velikost.

Požadavky na rozbalený panel:

 • Rozbalený panel se po prokliku nebo opuštění musí sbalit. Při zobrazení v aplikaci pro systém iOS nelze vzhledem k technickým omezením reklamu při opuštění sbalit. Ve všech ostatních prostředích se reklama při opuštění musí sbalit.
 • Obsah reklamy v rozbaleném panelu musí být plně responzivní. Obsah nemůže mít pevnou velikost. Měl by se rozbalovat či smršťovat tak, aby se vešel na jakoukoli obrazovku umožňující vykreslení reklamy (mobilní zařízení, tablet, stolní počítač). Obsah lze odstranit nebo skrýt tak, aby se reklama mohla přizpůsobit menším obrazovkám. Viditelný obsah musí zůstat funkční na obrazovkách všech velikostí umožňujících vykreslení reklamy. V případě potřeby na něj musí být možné kliknout.
 • Veškerý obsah reklamy je nutné označit. Rozbalený panel nesmí obsahovat velké množství mezer nebo neoznačeného obsahu, a to na žádné obrazovce o velikosti umožňující vykreslení reklamy.
 • Aby se reklama mohla rozbalit na stolních počítačích i v mobilních zařízeních, vytvořte ji v poměru stran na šířku i na výšku.
 • Rozbalitelné reklamy v současné době vyžadují použití značek kódu JavaScript. Značky prvků iframe nelze použít.
 • Pro reklamu Masthead in Lightbox nelze adaptovat YouTube video masthead pro mobily ani univerzální video masthead.

Metody zavírání: Komponenta Lightbox do pravého rohu kreativy automaticky přidá tlačítko Zavřít, které zabírá plochu 12×12 pixelů. Diváci musí mít možnost kliknout na tlačítko X v pravém horním rohu jednotky v rozbaleném stavu (nebo na šedé pozadí okna Lightbox v rozbaleném stavu). Metodu zavření můžete uvést i přímo v obsahu samotné kreativy, není to však povinné.

Načítání

Velikost úvodního načtení: V zájmu co nejrychlejšího úvodního načtení by velikost podkladů neměla přesáhnout 200 kB. V zájmu optimálního diváckého dojmu využijte při úvodním načtení kompresi a podklady o minimální požadované velikosti.

Celková velikost načtení nespouštěného divákem: maximálně 2,2 MB (Celková velikost načtení nespouštěného divákem zahrnuje úvodní načtení a následná či zdvořilá načtení.)

Velikost načtení spouštěného divákem: až 10 MB na interakci (videa YouTube a streamovaná videa se nezapočítávají). V zájmu optimálního výkonu by velikost podkladů neměla přesáhnout 2,2 MB. Přesáhne-li celková velikost načtení 2,2 MB, použije se nastavení podle rychlosti připojení.

Využití procesoru: V zájmu optimálního diváckého dojmu nesmí reklamy Lightbox využívat více než 30 % výpočetní kapacity procesoru divákova počítače nebo mobilního zařízení.

Atributy

Ohraničení a prvek iFrame: Ohraničení reklamy musí zůstat v rámci prvku iFrame, a to jak v počátečním, tak v rozbaleném stavu. U všech reklam, které v počátečním stavu obsahují částečně černé, bílé nebo průhledné pozadí, je vyžadováno viditelné ohraničení, které barevně kontrastuje s většinou pozadí kreativy.

Zásady pro přejetí myší: Rozhraní Google AdSense API zavádí dvousekundové zpoždění po umístění kurzoru myši. Reklama se nemůže rozbalit, dokud ji rozhraní AdSense API neinformuje, že je rozbalování dokončeno.

Zvláštní prvky návrhu: Reklama v počátečním stavu musí mít hodnotu Z-index nižší než 9010. Důvodem je vytvoření prostoru pro ikonu online inzerce založené na činnosti uživatelů, kterou poskytne společnost Google nebo dodavatel třetí strany.

Kampaně v Obsahové síti Google využívající aukce: V pravém horním rohu reklamy (ve sbaleném i rozbaleném stavu) ponechte volný prostor o rozměrech 76×15 pixelů, do kterého se vloží logo služby Volby reklamy. Logo Volby reklamy se vloží automaticky a potlačí obsah v dané části reklamy. Další informace o upozornění v reklamách pro Obsahovou síť Google

Záložní obrázek: U všech kreativ je vyžadován záložní obrázek o velikosti maximálně 200 kB. Záložní obrázek musí využívat jednu obecnou výzvu k akci, na kterou lze kliknout. Nepoužívejte výzvy k akci, na které je nutné umístit kurzor myši nebo přes které je nutné přejet myší. Záložní obrázky totiž nelze rozbalit. Do obrázku nepřidávejte ani tlačítko Zavřít X.

 • Obsah ve formátu Flash ani záložní reklamy ve formátu Flash (soubory ve formátu SWF a FLV) nejsou u reklam ve formátu HTML5 povoleny.
 • Všechny reklamy ve formátu HTML5 musí podporovat základní funkce HTML5, aby byla zajištěna plná funkčnost ve všech moderních prohlížečích.
Video a animace

Automaticky přehrávané video: Maximální délka 30 sekund

Video a animace spouštěné divákem: U videa jsou povinná tlačítka pro pozastavení a obnovení přehrávání i pro vypnutí a zapnutí zvuku. Totéž platí pro indikátor délky videa a průběhu přehrávání. Pokud se reklama zobrazuje na tabletech a některé z těchto funkcí jsou řízeny hardwarově, nejsou příslušná tlačítka nutná. Po rozbalení se video může v rozbaleném panelu přehrávat se zvukem. Vhodnější je ale nastavit automatické přehrávání videa bez zvuku a přidat tlačítko pro zapnutí zvuku. V rozbaleném panelu je povolena malá časomíra s odpočtem (200×50 pixelů).

 • Video či animace může trvat nejdéle 4 minuty.
 • Maximální snímková frekvence souborů GIF je 24 snímků/s.
 • Opuštění z poznámek k videu YouTube je třeba nastavit tak, aby se otevírala v novém okně.
 • Kreativy ve formátu HTML5 musí obsahovat značku videa HTML5 nebo předem určený přehrávač videa YouTube.

Akce po kliknutí diváka (video): Po kliknutí na tlačítko Pozastavit nebo Zastavit se přehrávání videa musí zastavit. Po opuštění reklamy proklikem se musí zastavit přehrávání veškerého zvuku i videa.

Progresivní a streamované video: Videa mohou být progresivní nebo streamovaná. Pokud reklama Lightbox obsahuje živě vysílané video, přečtěte si pokyny pro přímý přenos v reklamách.

Kompatibilita formátů videí: V případě videí hostovaných jinde než na serveru YouTube je nutné použít formát MP4 společně s formátem WebM nebo Ogg, aby byla zajištěna kompatibilita se všemi hlavními prohlížeči. Na videa hostovaná na serveru YouTube se tento požadavek nevztahuje, protože příslušný formát bude volán automaticky.

Výkon animace: Doporučujeme použít animaci CSS

Zobrazování a měření

Možnosti zobrazování: Reklamy Lightbox lze zobrazovat pouze pomocí služby Studio přes Campaign Manager 360. Pozvánky k průzkumům ani průzkumy přímo na bannerech nejsou povoleny.

Vlastní měření událostí a interakcí: Všechny metriky měření a interakcí musí klient spolu se specialisty na reklamy Lightbox určit ještě před zahájením dané kampaně.

Měření zobrazení a kliknutí pomocí pixelů třetích stran: Měření zobrazení a kliknutí mohou provádět pouze certifikovaní externí poskytovatelé. Je povoleno měření prokliků s využitím adres URL pro přesměrování a také použití většího počtu adres URL pro opuštění reklamy. V případě nesrovnalostí v přehledech u určitého poskytovatele nenabízí společnost Google žádné kredity ani kompenzace.

Měření za účelem studie značky: Studie značky na bázi expozice a panelů mohou provádět pouze certifikovaní externí poskytovatelé. Pokud jde o prostředí tabletů, nejsou někteří dodavatelé v současnosti schváleni. Specialisté na reklamy Lightbox však mohou před zahájením kampaně posoudit pixely konkrétní průzkumové agentury. Pixely pro studii značky nelze provozovat přímo pomocí služby Campaign Manager 360, ale musí být implementovány v kreativě a volány po skončení počátečního načítání. Pixely pro studii značky se mohou aktivovat při interakci.

Remarketingové pixely: Pomocí pixelů pro remarketing nesmíte vytvářet seznamy zákazníků ani shromažďovat informace plynoucí ze zobrazení reklam Lightbox. Můžete však cílit reklamy Lightbox na stávající remarketingové seznamy, případně použít remarketing na bázi storyboardingu bez značek. V rámci vytváření scénáře mohou inzerenti sestavit seznam zákazníků, u kterých proběhla interakce s reklamou Lightbox. Takový seznam k remarketingovým kampaním použít můžete. Seznam zapojených zákazníků se zobrazí u seznamů ostatních zákazníků (na kartě Remarketing v účtu Google Ads). Další informace o našich zásadách pro remarketing V případě zájmu se obraťte na zástupce společnosti Google.

Sociální sítě: Před integrací jakéhokoli prvku sociálních sítí (například zdroje sociální sítě) do reklamy Lightbox je třeba nejprve certifikovat zainteresovaného dodavatele. Platí to jak pro volání čtvrtých stran, tak pro všechny nastavované nebo čtené soubory cookie. Je povoleno používat ikony sociálních sítí i kliknutí na vstupní stránky v sociálních sítích.

Facebook: Na webech Google ani v Obsahové síti Google nepovolujeme zobrazování reklam, které obsahují tlačítko To se mi líbí služby Facebook nebo modul plug-in s rámečkem To se mi líbí. Reklamy obsahující tuto funkci či ikonu, ať již bude funkční, či nikoli, budou zamítnuty. Máte-li další dotazy ohledně vkládání rozhraní API nebo funkcí služby Facebook do reklam, obraťte se přímo na službu Facebook.

Podpora funkcí HTML5

Ne všechny prohlížeče podporují veškeré funkce HTML5. Vizuální znázornění této skutečnosti naleznete na webu Připravenost na HTML5 a CSS3. Kompletní seznam kompatibilních prohlížečů naleznete na webu Lze používat…?

Podporovaná zařízení

Reklamy mohou být navrženy výhradně pro stolní počítače či mobilní zařízení nebo pro různá zařízení (stolní počítače, tablety a mobilní zařízení). Reklamy Lightbox pouze pro tablety nejsou v současnosti podporovány.

Reklamy Lightbox ve formátu HTML5 se mohou zobrazovat ve všech počítačích, tabletech a chytrých telefonech. Zařízení využívající technologii WAP a mobilní telefony střední třídy nejsou podporovány.

Reklamy Lightbox a webové stránky či aplikace, na které odkazují, nesmí zahrnovat sexuální obsah. Další informace se dočtete v zásadách týkajících se sexuálního obsahu.

Lhůty pro odeslání a doba potřebná ke kontrole

Vlastní reklamy Lightbox

Podklady pro reklamy Lightbox (nebo kreativy, které zasíláte pracovníkům kontroly kvality služby Studio) nezapomeňte službě Studio dodat nejpozději 9 až 11 pracovních dnů před zahájení kampaně. V závislosti na množství a složitosti kreativy může výroba reklam a kontrola jejich kvality trvat i déle.

Lhůta pro zaslání podkladů a doba potřebná pro kontrolu se mohou v jednotlivých regionech lišit. Konkrétní pravidla pro jednotlivé regiony vám sdělí zástupce společnosti Google.

Pro reklamu zobrazovanou na webu jsou během devadesátidenního období aktivní kampaně povoleny maximálně dvě úpravy kreativy.

Doba potřebná ke kontrole se může lišit:

 • Dodatečné zpracování a kontrola kvality: 4 pracovní dny
 • Kontrola a schválení klientem: 2–3 pracovní dny
 • Zobrazování ve službě Campaign Manager 360: 1–2 pracovní dny
 • Testování na webu v Obsahové síti Google a testování beta verze: 2 pracovní dny
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false