Requisits relatius als anuncis lightbox personalitzats

Google proporciona versions traduïdes del nostre Centre d'ajuda per comoditat, tot i que no estan pensades per canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és l’idioma oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Els anuncis lightbox personalitzats s'han d'allotjar a Studio, s'han de gestionar a Campaign Manager 360 i s'han d'implementar a Google Ads.

Les plantilles d'anuncis lightbox estan disponibles a través de Google Web Designer. Mitjançant aquestes plantilles, els usuaris poden crear anuncis lightbox multidispositiu personalitzats i a pantalla completa que s'adapten a diverses mides de pantalla i orientacions pràcticament sense haver d'afegir cap codi. Un cop creada la creativitat, Google Web Designer la publica i la penja directament a Studio. Les plantilles es poden personalitzar a Google Web Designer i van acompanyades d'una guia de compilació complementària.

Com a alternativa a Google Web Designer, els fitxers d'inici HTML5 lightbox també estan disponibles a la Galeria de Rich Media. A la guia de compilació d'anuncis lightbox en HTML5 trobareu la guia completa sobre aquests fitxers i com utilitzar-los. Visiteu la nostra galeria, en què trobareu creativitats lightbox de mostra.

Format

Tots els anuncis lightbox personalitzats es difonen mitjançant Campaign Manager 360 i s'implementen com a anuncis HTML5.

Tauler d'invitació

Mides del bloc en estat d'invitació: 300 x 250, 728 x 90, 160 x 600, 468 x 60, 120 x 600, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 600, 336 x 280 i 320 x 50

Contingut del tauler d'invitació: el tauler d'invitació no pot contenir zones sensibles de sortida, però pot tenir una animació o una reproducció automàtica sense so de fins a 30 segons.

Mètodes d'ampliació: en ordinadors, l'anunci s'amplia en passar-hi el cursor per sobre o simplement en moure'l; i, en els dispositius amb funció tàctil, l'ampliació es produeix en tocar la zona central de l'anunci.

 • En ordinadors: l'API de Google AdSense introdueix automàticament un retard de dos segons en passar el cursor per sobre de l'anunci. L'anunci no es pot començar a ampliar fins que no rebi la notificació de l'API d'AdSense que indiqui que l'ampliació ha finalitzat. Si voleu treure els gestors de moviment del cursor, feu-ho només quan l'estat d'ampliació hagi arribat al màxim. Per exemple, a Studio això es pot dur a terme amb la funció onLoaded() o amb una de posterior, però no amb la funció start().
 • En mòbils: en els dispositius que admeten la funció tàctil, l'ampliació es produeix en tocar la zona central de l'anunci. Si el toc es produeix a una distància de fins a 10 píxels de la vora, es mostra una notificació d'ampliació (amb una durada de dos segons) que permet que l'usuari torni a tocar el contingut per cancel·lar l'ampliació, en cas que el toc a l'anunci s'hagi produït per error. Tingueu present que, si un usuari prova de desplaçar-se per la pàgina, l'ampliació no s'activarà.

Crida a l'acció (CAA) d'ampliació: el tauler d'invitació no es pot ampliar fins que no es vegi una CAA d'ampliació. Per oferir una experiència d'espectador òptima, incloeu la CTA d'ampliació al més aviat possible durant la càrrega i assegureu-vos que pugui ampliar-se l'estat de tota la invitació. Heu d'incloure una frase de CTA d'ampliació que indiqui clarament l'acció d'ampliació (per exemple, "Passeu el cursor per sobre per ampliar") o bé utilitzeu el gràfic de la icona d'ampliació de Google.

 • Fotogrames per segon: 24 fotogrames per segon (FPS) com a màxim.
 • Per a l'ús gràfic de la icona d'ampliació de Google: per utilitzar el gràfic en lloc d'una crida a l'acció de text, heu d'utilitzar this gràfic vectorial escalable. No s'accepten variacions.
 • Per a les creativitats multidispositiu: si encara no es detallen a la plantilla, afegiu dues invitacions. Aquestes invitacions han de contenir una frase de crida a l'acció d'ampliació que indiqui clarament l'acció d'ampliació en funció de l'entorn (per exemple, "Passeu el cursor per sobre per ampliar" en una invitació per a ordinadors i "Toqueu per ampliar" en una invitació per a tauletes).

Tauler ampliat

Mides del bloc en estat ampliat: s'ha d'utilitzar l'API en pantalla completa, que tria automàticament la mida màxima permesa per l'API de Google AdSense i amplia l'anunci de manera que ocupi al màxim la pantalla de l'espectador i que quedi un espai per fer clic fora de l'anunci al web per a ordinadors o per a mòbils. El tauler ampliat no pot tenir una mida fixa.

Requisits del tauler ampliat:

 • El tauler ampliat s'ha de replegar en fer-hi clic o en sortir. A causa de les restriccions tècniques, quan es publica en un entorn d'aplicació iOS, l'anunci no es pot replegar en sortir. A la resta d'entorns, s'ha de replegar en sortir.
 • El contingut de l'anunci al tauler ampliat ha de ser totalment adaptable. No pot tenir una mida fixa i s'ha d'ampliar o replegar per adaptar-se a tots els tipus de pantalla en què es pugui mostrar l'anunci (mòbils, tauletes i ordinadors). El contingut s'ha de poder treure o amagar per tal que s'adapti a les mides de pantalla més petites. El contingut visible ha de continuar sent funcional i s'hi ha de poder fer clic (si escau) en totes les mides de pantalla en què l'anunci es pugui mostrar.
 • Tot el contingut de l'anunci ha d'incloure la marca. El tauler ampliat no pot tenir grans espais en blanc ni contingut que no inclogui la marca en tots els tipus de pantalla en què es pugui mostrar l'anunci.
 • Per tal que l'anunci es pugui ampliar quan es mostri en ordinadors i en mòbils, creeu-lo tant amb la relació d'aspecte per al format vertical com per al format horitzontal.
 • Actualment cal utilitzar etiquetes de JavaScript per als anuncis ampliables. No es poden utilitzar etiquetes iframe.
 • Els mastheads de vídeo per a mòbils i els de vídeo universals no es poden reutilitzar per a anuncis masthead en anuncis lightbox.

Mètodes de tancament: el component lightbox afegeix automàticament un botó "Tanca" a l'extrem superior dret de la creativitat que ocupa una àrea de 12 x 12. Els espectadors han de poder fer clic al símbol "X" de l'extrem superior dret d'un bloc en estat ampliat (o bé al fons en gris del lightbox en estat ampliat). També teniu l'opció de definir la creativitat amb un mètode de tancament dins del seu propi contingut.

Càrrega

Mida de la càrrega inicial: perquè el temps de càrrega inicial sigui més ràpid, utilitzeu elements de menys de 200 kB, i per oferir una experiència d'espectador òptima, comprimiu i utilitzeu els elements mínims requerits a la càrrega inicial.

Mida total de la càrrega no iniciada per l'espectador: 2,2 MB com a màxim (la mida total de la càrrega no iniciada per l'espectador inclou les càrregues inicials i les càrregues següents/progressives).

Mida de la càrrega iniciada per l'espectador: fins a 10 MB per interacció (els vídeos de YouTube i els vídeos en temps real no es compten). Per obtenir un rendiment òptim, es recomana que la mida màxima de la càrrega total dels elements sigui de 2,2 MB. Si la mida de la càrrega total supera els 2,2 MB, s'aplicarà la configuració de segmentació de l'amplada de banda.

Ús de la CPU: per oferir una experiència d'espectador òptima, els anuncis lightbox no poden superar el 30% de la capacitat de la unitat de processament central (CPU) de l'ordinador o del dispositiu mòbil dels espectadors.

Atributs

Vora i iFrame: la vora de l'anunci ha de romandre dins de l'iFrame tant en l'estat d'invitació com en l'estat ampliat. En tots els estats d'invitació que tinguin fons parcialment negres, blancs o transparents, cal afegir una vora visible d'un color que contrasti amb el color que predomina al fons de la creativitat.

Política de moviment del cursor: l'API de Google AdSense introdueix un retard de dos segons en passar el cursor per sobre. L'anunci no es pot començar a ampliar fins que no rebi la notificació de l'API d'AdSense que indiqui que l'ampliació ha finalitzat.

Funcions especials de disseny: l'estat d'invitació ha de tenir un valor d'índex Z inferior a 9010 perquè s'hi pugui incloure qualsevol icona d'una opció de comportament en línia que proporcioni Google o un tercer proveïdor.

Campanyes de subhastes de la Xarxa de Display de Google: recomanem deixar un espai de 76 x 15 píxels a l'extrem superior dret de l'anunci perquè hi càpiga el logotip d'Ad Choices (als anuncis d'interacció en estat replegat o en estat d'invitació). Aquest logotip s'inserirà automàticament i bloquejarà el contingut que hi hagi a la part de l'anunci en què es mostri. Més informació sobre l'avís als anuncis de la Xarxa de Display de Google.

Imatge secundària: totes les creativitats han d'incloure una imatge secundària de 200 kB o menys que utilitzi una crida a l'acció (CAA) amb clic de destinació única i genèrica. No utilitzeu cap CAA de moviment del cursor ni de passar-hi el cursor per sobre perquè les imatges secundàries no es poden ampliar. No incloeu cap botó "Tanca X" a la imatge.

 • Els anuncis HTML5 no admeten contingut Flash ni alternatives Flash (SWF i FLV).
 • Tots els anuncis HTML5 han de ser compatibles amb l'HTML5 bàsic i garantir una funcionalitat completa en tots els navegadors moderns.
Vídeo i animació

Reproducció automàtica de vídeo: 30 segons com a màxim

Vídeo i animació iniciats per l'espectador: el vídeo ha de tenir un botó per aturar i per iniciar la reproducció, un altre per activar-ne i desactivar-ne el so, i un indicador de la durada i del temps transcorregut. Si qualsevol d'aquestes funcionalitats està controlada pel maquinari en el moment en què l'anunci es publica a la tauleta, els botons no són necessaris. En ampliar-se, el vídeo es pot reproduir amb so al tauler ampliat, però us recomanem que el configureu amb reproducció automàtica sense so i que hi incloeu un botó "Activa el so". Es pot afegir un rellotge petit de compte enrere (200 x 50) al tauler ampliat.

 • Quatre minuts de durada com a màxim per vídeo o per animació
 • 24 fotogrames per segon (FPS) com a màxim per als fitxers GIF
 • Les sortides d'anotacions de vídeo de YouTube s'han de configurar de manera que s'obrin en una finestra nova.
 • Es requereix una etiqueta de vídeo HTML5 o un reproductor de YouTube predeterminat per a les creativitats HTML5.

Accions quan l'espectador fa clic (vídeo): quan es fa clic als botons de pausa o d'aturar, el vídeo s'ha d'aturar. En fer clic per sortir, s'ha d'aturar el so i el vídeo.

Vídeo progressiu i en temps real: els vídeos poden ser progressius o en temps real. Si el vostre anunci lightbox conté un vídeo en temps real, consulteu les directrius sobre la reproducció en directe als anuncis.

Compatibilitat amb el format de vídeo: per als vídeos que no s'allotgen a YouTube, s'han d'utilitzar els formats MP4 i WebM o Ogg per garantir que siguin compatibles amb la majoria de navegadors principals. Els vídeos de YouTube no han de complir aquest requisit, perquè s'utilitzarà el format adequat automàticament.

Rendiment de l'animació: es recomana utilitzar l'animació CSS.

Difusió i seguiment

Funcions de difusió: els anuncis lightbox només es poden difondre amb Studio mitjançant Campaign Manager 360. No es permeten les invitacions a enquestes en bàners ni les enquestes en bàners.

Seguiment personalitzat d'interaccions i d'esdeveniments: el client i els especialistes de lightbox han de determinar totes les mètriques de seguiment i d'interacció abans de cada llançament.

Seguiment d'impressions i de clics amb píxels de tercers: el seguiment d'impressions i d'ampliacions només s'admet mitjançant proveïdors externs certificats. S'admet el seguiment de clics de destinació mitjançant l'ús d'URL de redirecció i es poden utilitzar diversos URL de sortida. Google no ofereix cap crèdit ni cap compensació en cas que hi hagi alguna discrepància amb els informes d'un proveïdor.

Seguiment d'estudis de marca: només s'admeten estudis de marca basats en taulers i en la visibilitat obtinguts mitjançant proveïdors externs certificats. Actualment, alguns proveïdors no estan aprovats en l'entorn de les tauletes, però els especialistes de lightbox poden avaluar els píxels específics de cada proveïdor de recerca abans del llançament. No es pot fer un seguiment dels píxels de l'estudi de marca directament a Campaign Manager 360: aquests píxels s'han d'implementar a la creativitat i s'han de critar un cop finalitzada la càrrega inicial. Els píxels d'estudi de marca es poden activar amb la implicació.

Píxels de remàrqueting: no es permet utilitzar píxels de remàrqueting per crear llistes de clients ni per recollir informació de les impressions dels anuncis lightbox. Tanmateix, podeu orientar els anuncis lightbox a llistes de remàrqueting existents o utilitzar remàrqueting amb guió il·lustrat sense etiquetes. El guió il·lustrat permet als anunciants crear una llista amb els usuaris que hagin interaccionat amb l'anunci lightbox i utilitzar-la per a la campanya de remàrqueting. A la pestanya "Remàrqueting", a Google Ads, se us mostrarà una llista de tots els usuaris que hagin interaccionat amb l'anunci, juntament amb altres llistes d'usuaris. Obteniu més informació sobre la nostra política de remàrqueting. Si hi esteu interessat, contacteu amb el vostre representant de Google.

Social: per poder integrar qualsevol funció social (per exemple, un feed social) en un anunci lightbox, el proveïdor interessat ha d'estar certificat. Això s'aplica a les trucades entre tercers i a les galetes definides o llegides. Es permet l'ús de clics i d'icones socials en una pàgina de destinació social.

Facebook: no es permet la publicació d'anuncis a la Xarxa de Display de Google ni als llocs de Google que incorporin el botó "M'agrada" o el connector del quadre "M'agrada" de Facebook. Els anuncis que incorporin aquesta funció o aquesta icona, tant si és operativa com si no, es rebutjaran. Si teniu més preguntes sobre com s'incorporen les API i les funcions de Facebook als anuncis, contacteu amb Facebook directament.

Disponibilitat de la funció HTML5

No totes les funcions de HTML5 són compatibles amb tots els navegadors. Per obtenir-ne una representació visual, visiteu el lloc web HTML5 & CSS3 Readiness. Podeu consultar una llista de compatibilitat completa al lloc web Can I use.

Dispositius compatibles

Els anuncis s'han de crear específicament per a ordinadors, per a mòbils o per a tot tipus de dispositius (ordinadors, tauletes i mòbils). Els anuncis lightbox només per a tauletes no estan disponibles actualment.

Els anuncis lightbox HTML5 es poden publicar en ordinadors, en tauletes i en telèfons intel·ligents. Els telèfons mòbils de gamma mitjana i WAP no són compatibles amb aquest tipus d'anuncis.

Els anuncis lightbox i les aplicacions i els llocs web associats no poden incloure contingut sexual. Per obtenir més informació, consulteu la política de contingut sexual.

Temps d'enviament i de processament

Anuncis lightbox personalitzats

Els recursos de creativitat dels anuncis lightbox (o de les creativitats que s'hagin publicat al control de qualitat de Studio) s'han de lliurar a Studio entre nou i onze dies laborables abans de la data d'inici de la campanya. Tingueu en compte que, en funció del volum i de la complexitat de la creativitat, la producció i la garantia de qualitat poden tardar més.

Els temps d'enviament i de processament poden variar en funció de la regió. Demaneu al vostre representant de Google informació sobre les regles específiques de la vostra regió.

A les campanyes actives, les creativitats dels anuncis que s'hagin publicat al lloc es poden revisar com a màxim dues vegades durant un període de 90 dies.

El temps de processament pot variar de la manera següent:

 • Postproducció i garantia de qualitat: quatre dies laborables
 • Revisions i aprovació del client: de dos a tres dies laborables
 • Gestió publicitària de Campaign Manager 360: d'un a dos dies laborables
 • Proves beta i comprovació del lloc de la Xarxa de Display de Google: dos dies laborables
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
73067
false