Požiadavky na dynamické reklamy vo vyhľadávaní

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní automaticky generujú reklamy a kľúčové slová pre kampaň na základe obsahu vstupnej stránky. Na dynamické reklamy vo vyhľadávaní sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads. Nižšie uvádzame informácie o problémoch týkajúcich sa pravidiel služby Google Ads, ktoré sa s týmto formátom bežne spájajú.
 

Duplicitné webové adresy na zozname stránok

Čo nie je povolené:

Na zozname stránok nie sú povolené duplicitné webové adresy webových stránok. Uistite sa, že váš zoznam stránok obsahuje iba jedinečné webové adresy.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.

 

Nefunkčný cieľ

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.

Všetky webové adresy musia odkazovať na cieľové webové stránky, ktoré sú správne nastavené a fungujú správne. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách pre nefunkčný cieľ.

 

Publikačné pravidlá

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.

Štandardné požiadavky na zrozumiteľnosť, používanie správneho pravopisu, veľkých písmen a symbolov sa vzťahujú na všetky reklamy. Ďalšie informácie nájdete v publikačných pravidlách.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?