Keperluan iklan carian dinamik

Iklan carian dinamik menjana iklan dan kata kunci untuk kempen secara automatik berdasarkan kandungan halaman pendaratan. Iklan carian dinamik adalah tertakluk pada dasar Google Ads standard. Lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang isu dasar AdWords yang biasa dikaitkan dengan format ini.
 

URL pendua dalam suapan halaman

Perkara berikut tidak dibenarkan:

URL halaman web pendua dalam suapan halaman anda adalah tidak dibenarkan. Pastikan suapan halaman anda hanya mengandungi URL unik.

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Tanda dagangan

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan disebabkan oleh aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

 

Destinasi tidak berfungsi

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan disebabkan oleh aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Semua URL hendaklah membawa kepada halaman web tujuan yang ditetapkan dengan betul dan berfungsi dengan baik. Lihat Dasar destinasi yang tidak berfungsi untuk mendapatkan maklumat lanjut.

 

Editorial

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan disebabkan oleh aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Keperluan standard untuk kejelasan, ejaan yang betul dan penggunaan huruf besar serta simbol digunakan pada semua iklan. Lihat Dasar editorial untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?