Prasības dinamiskās meklēšanas reklāmām

Izmantojot dinamiskās meklēšanas reklāmas, kampaņai tiek automātiski ģenerētas reklāmas un atslēgvārdi atbilstoši galvenās lapas saturam. Uz dinamiskās meklēšanas reklāmām attiecas standarta Google Ads politikas. Skatiet tālāk sniegto informāciju par Google Ads politiku ievērošanas problēmām, kas bieži ir saistītas ar šo formātu.
 

Dublēti URL lapu plūsmā

Nav atļauts tālāk minētais.

 Lapu plūsmā nav atļauti dublēti tīmekļa lapu URL. Gādājiet, lai jūsu lapu plūsmā būtu iekļauti tikai unikāli URL.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.

 

Galamērķis nedarbojas

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.

Visiem URL ir jānovirza uz galamērķa tīmekļa lapām, kas ir pareizi iestatītas un pareizi darbojas. Plašāku informāciju skatiet politikā par galamērķi, kas nedarbojas.

 

Redakcionālā politika

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.

Uz visām reklāmām attiecas standarta prasības par precizitāti, pareizrakstību un lielo burtu un simbolu lietošanu. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?