Αναδιοργάνωση πολιτικής για μορφές διαφήμισης (Νοέμβριος 2016)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Νοέμβριο του 2016 θα μετονομάσουμε και θα αναδιοργανώσουμε τις πολιτικές μας για τις μορφές διαφήμισης, προκειμένου να βελτιώσουμε την αναγνωσιμότητα και την κατανόησή τους. Ορισμένες ενέργειες στο πλαίσιο των πολιτικών και τα αντίστοιχα μηνύματα προς τους διαφημιζόμενους Google θα συμπεριλαμβάνουν τα ενημερωμένα ονόματα των πολιτικών. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν οτιδήποτε επί του παρόντος, περιορίζεται ή απαγορεύεται σύμφωνα με τις πολιτικές μας.

Παραδείγματα για τις αλλαγές που θα γίνουν

Μετά την αναδιοργάνωση, οι περισσότερες από τις τεχνικές προδιαγραφές για τις μορφές διαφήμισης θα μετακινηθούν από το Κέντρο βοήθειας για τις πολιτικές του Google Ads στο Κέντρο βοήθειας του Google Ads. Για παράδειγμα, οι τεχνικές προδιαγραφές για τις διαφημίσεις με εικόνα θα διατίθενται στο Κέντρο βοήθειας του Google Ads.

Κάποιες πολιτικές για τις μορφές θα διαχωριστούν σε ξεχωριστά θέματα πολιτικής, προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στους διαφημιζόμενους. Για παράδειγμα, η πολιτική "Χρήση ακριβών και τρεχουσών κριτικών" στις επεκτάσεις κριτικής θα μετονομαστεί και θα διαχωριστεί στα θέματα πολιτικής "Ανακριβείς κριτικές" και "Παλιές κριτικές".

(Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2016)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false