Nové uspořádání zásad týkajících se formátu reklamy (listopad 2016)

V listopadu 2016 se chystáme přejmenovat a přeuspořádat naše zásady týkající se formátu reklamy, abychom docílili lepší čitelnosti a srozumitelnosti. Některé akce týkající se zásad a související zprávy inzerentům Google již budou obsahovat aktualizované názvy zásad. Tyto změny nicméně nebudou mít vliv na to, co zásady omezují či zakazují.

Příklady chystaných změn

Po přeuspořádání se většina technických specifikací formátů reklamy přesune z centra zásad Google Ads do centra nápovědy Google Ads. Technické specifikace grafických reklam budou například k dispozici v centru nápovědy Google Ads.

Zásady týkající se některých formátů budou rozděleny do samostatných témat, aby mohli inzerenti snadněji řešit případné potíže. Například zásada „Používejte přesné a aktuální recenze“, týkající se rozšíření o recenzi, bude přejmenována a rozdělena do témat zásad Nepřesné recenze a Zastaralé recenze.

(Publikováno v říjnu 2016)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?