Реорганизация на правилата за рекламните формати (ноември 2016 г.)

През ноември 2016 г. ще преименуваме и реорганизираме правилата за рекламните формати с цел повече яснота и разбираемост. Някои действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google ще включват актуализирани имена на правилата. Тези промени обаче няма да засегнат текущите ограничения и забрани, налагани от правилата ни.

Примери за неща, които се променят

След реорганизацията повечето от техническите спецификации за рекламните формати ще бъдат преместени от Помощния център за правилата на Google Ads в Помощния център на Google Ads. Техническите спецификации за графичните реклами например ще бъдат налице в Помощния център на Google Ads.

Някои правила за форматиране ще бъдат разделени в отделни теми, за да подпомогнем рекламодателите при отстраняване на проблеми. Например правилото за използване на точни и актуални рецензии в „Разширения за рецензии“ ще бъде преименувано и разделено на „Неточни рецензии“ и „Остарели рецензии“.

(Публикувано през октомври 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?