Актуализации на правилата ни за събиране и използване на данни при персонализирано рекламиране

В началото на октомври 2016 г. правилата за събиране и използване на данни при персонализирано рекламиране ще бъдат актуализирани с цел разясняване на съществуващите ни правила срещу използването на списъци за ремаркетинг, които насочват към прекалено тясна аудитория.

Публикувано през октомври 2016 г.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?