Treści związane z opieką zdrowotną odnoszące się do domowych testów na HIV (wrzesień 2016 r.)

We wrześniu 2016 r. zmienią się zasady Google Ads związane z domowymi testami na HIV. Promowanie domowych testów na HIV będzie dozwolone we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii zgodnie z lokalnymi przepisami. Gdy nowe zasady zaczną obowiązywać, odpowiednio zaktualizujemy zasady dotyczące opieki zdrowotnej i leków.

(Opublikowano w sierpniu 2016 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?