Свързано със здравеопазването съдържание, отнасящо се до комплекти тестове за ХИВ за употреба в домашни условия (септември 2016 г.)

Правилата на Google Ads за комплекти тестове за ХИВ за употреба в домашни условия ще се променят през септември 2016 г. С промяната ще бъде разрешено популяризирането на такива комплекти в Нидерландия, Обединеното кралство и Франция в съответствие с местните разпоредби. След влизането в сила на промяната правилата за здравеопазването и лекарствата ще бъдат актуализирани, за да отразят това.

(Публикувано през август 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?