Актуализация на правилата относно хазарта за Корея: август 2016 г.

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През август 2016 г. правилата на Google Ads относно хазарта и игрите ще бъдат променени така, че да разрешават на юридически лица, които извършват хазартна дейност и притежават държавен лиценз, да популяризират съдържание за хазарт в Корея. След актуализацията рекламодателите, които желаят да популяризират съдържание за онлайн хазарт в Корея, трябва да подадат заявка за сертифициране посредством страниците на актуализираните правила.

(Публикувано през август 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?