Krav på pristillägg

Pristillägg ger strukturerad information som hjälper användarna att bestämma vilken annons de ska klicka på. Standardpolicyerna för Google Ads och kraven nedan gäller för pristillägg.

Krav på rubrik och beskrivning

Följande är inte tillåtet:

Prisinformation i rubrik eller beskrivning.

Obs! Den här policyn gäller inte för priskrav som krävs av lokal lagstiftning. Sådana krav bör tas med i enlighet med lagstiftningen.

Marknadsföringstext i rubrik eller beskrivning.

Exempel: Skriva ”Rea” i rubriken eller ”Gratis frakt” i beskrivningen.

Krav på webbadresser

Följande är inte tillåtet:

Tilläggswebbadresser som inte leder till samma slutliga webbadressdomän som textannonsen som den är knuten till.

Krav på varumärken

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än namn på varumärken.

Rubriker som innehåller varumärken som ditt företag inte erbjuder.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om varumärket som nämns i rubriken.

Krav på händelser

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än information om specifika evenemang.

Obs! Rubriker om evenemang får innehålla information om evenemangsdatum, evenemangets plats och typ samt om vem som uppträder.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om evenemanget som nämns i rubriken.

Krav på platser

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än namn på platser som är relevanta för ditt företag.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om platsen som nämns i rubriken.

Krav på grannskap

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än namn på underregioner eller områden inom en ort eller region.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om grannskapet som nämns i rubriken.

Krav på produktkategorier

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än namn på produktkategorier.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om produktkategorin som nämns i rubriken.

Felsökningsverktyg: krav på produktkategorier
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Kontrollera att produktkategorirubriken bara nämner en specifik produktkategori, inga enskilda produkter eller namn på varumärken. Kontrollera att beskrivningen endast innehåller ytterligare information om den produktkategorin.
 2. Redigera ditt tillägg så att det följer policyn.
  • Håll muspekaren över det tillägg som du vill redigera på sidan Tillägg.
  • Klicka på pennikonen vid tillägget som du vill redigera.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat tillägget skickas det in för granskning. Vi granskar de flesta tillägg inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs en mer omfattande granskning. När vi ser att du har redigerat tillägget kan vi godkänna det och det kan börja visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort ditt tillägg. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av för många ej godkända tillägg.

Krav på produktnivåer

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än produktnivåer eller produktstorlekar.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om produktnivån som nämns i rubriken.

Felsökningsverktyg: krav på produktnivåer
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Kontrollera att produktnivårubriken bara nämner specifika produktnivåer eller produktstorlekar (t.ex. ”Lyx”), inga enskilda produkter eller namn på varumärken. Kontrollera att beskrivningen bara innehåller information om den produktnivån.
 2. Redigera ditt tillägg så att det följer policyn.
  • Håll muspekaren över det tillägg som du vill redigera på sidan Tillägg.
  • Klicka på pennikonen vid tillägget som du vill redigera.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat tillägget skickas det in för granskning. Vi granskar de flesta tillägg inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs en mer omfattande granskning. När vi ser att du har redigerat tillägget kan vi godkänna det och det kan börja visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort ditt tillägg. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av för många ej godkända tillägg.

Krav på tjänster

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än typer av tjänster.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om tjänsten som nämns i rubriken.

Krav på tjänstekategorier

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än tjänstekategorier.

Obs! Kategorier ska vara en gemensam beskrivning av flera olika men liknande tjänster, t.ex. ”Tandvård” eller ”Bilreparation”.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om tjänstekategorin som nämns i rubriken.

Felsökningsverktyg: krav på tjänstekategorier
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Kontrollera att tjänstekategorirubriken bara nämner en specifik tjänstekategori, inte namnen på enskilda tjänster i kategorin. Kontrollera att beskrivningen endast innehåller ytterligare information om den tjänstekategorin.
 2. Redigera ditt tillägg så att det följer policyn.
  • Håll muspekaren över det tillägg som du vill redigera på sidan Tillägg.
  • Klicka på pennikonen vid tillägget som du vill redigera.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat tillägget skickas det in för granskning. Vi granskar de flesta tillägg inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs en mer omfattande granskning. När vi ser att du har redigerat tillägget kan vi godkänna det och det kan börja visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort ditt tillägg. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av för många ej godkända tillägg.

Krav på tjänstenivåer

Följande är inte tillåtet:

Rubriker med något annat innehåll än tjänstenivåer.

Beskrivningar med något annat innehåll än information om tjänstenivån som nämns i rubriken.

Felsökningsverktyg: krav på tjänstenivåer
 1. Läs policyn ovan för information om vad vi inte tillåter. Kontrollera att tjänstenivårubriken bara nämner en specifik servicenivå (t.ex ”Trestjärnigt hotell”) och inga enskilda tjänster. Kontrollera att beskrivningen bara innehåller information om den tjänstenivån.
 2. Redigera ditt tillägg så att det följer policyn.
  • Håll muspekaren över det tillägg som du vill redigera på sidan Tillägg.
  • Klicka på pennikonen vid tillägget som du vill redigera.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat tillägget skickas det in för granskning. Vi granskar de flesta tillägg inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs en mer omfattande granskning. När vi ser att du har redigerat tillägget kan vi godkänna det och det kan börja visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort ditt tillägg. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av för många ej godkända tillägg.

Relaterade policyer och vanliga orsaker till underkännanden

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för pristillägg och är ofta förknippade med underkännanden. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Oklar relevans

All information ska vara relevant för det du marknadsför. Till exempel måste informationen i alla fält i annonsmaterialet som skickas in gälla samma annonsör och beröra den marknadsförda produkten. Mer information finns i policyn om oklar relevans.

Redaktionella krav

Standardkraven för tydlighet, korrekt stavning samt användning av stora bokstäver och symboler gäller alla annonser. Mer information finns i riktlinjerna för annonstext.

Ej tillgängliga erbjudanden

Produkter och tjänster ska prissättas korrekt, vara lätta att hitta på annonsens målsida och stämma överens med rubriker och beskrivningar. Mer information finns i policyn om ej tillgängliga erbjudanden.

Varumärken

Google kan komma att ta bort annonser och tillägg vid klagomål från varumärkesägare. Annonsörerna ansvarar själva för att användningen av varumärken är korrekt i annonstext, tillgångar och företagsinformation. Mer information finns i varumärkespolicyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?