Prasības par cenu paplašinājumiem

Cenu paplašinājumi sniedz strukturētu informāciju, lai palīdzētu lietotājiem izvēlēties, uz kuras reklāmas noklikšķināt. Uz cenu paplašinājumiem attiecas standarta Google Ads politikas un tālāk norādītās prasības.

Prasības par virsrakstiem un aprakstiem

Nav atļauts tālāk minētais.

Informācija par cenām virsrakstā vai aprakstā

Piezīme. Šī politika neattiecas uz cenu kvalifikāciju, kas ir obligāta atbilstoši vietējiem likumiem. Šāda kvalifikācija ir iekļaujama saskaņā ar likumu.

Reklāmas teksts virsrakstā vai aprakstā

Piemēri: vārda “izpārdošana” iekļaušana virsrakstā, frāzes “bezmaksas piegāde” pievienošana aprakstam

Prasības par vietrāžiem URL

Nav atļauts tālāk minētais.

Paplašinājuma vietrāži URL, kas nenovirza uz to pašu gala URL domēnu, uz kuru novirza tiem pievienotā teksta reklāma

Prasības par zīmoliem

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot zīmolu nosaukumus

Virsraksti, kuros iekļauti zīmoli, ko nepiedāvā jūsu uzņēmums

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto zīmolu

Prasības par notikumiem

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot informāciju par konkrētiem pasākumiem

Piezīme. Pasākumu virsrakstos var būt iekļauta informācija par pasākumu datumu, norises vietu, veidu vai mākslinieku.

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto pasākumu

Prasības par atrašanās vietām

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot to atrašanās vietu nosaukumus, kas atbilst jūsu uzņēmumam

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto atrašanās vietu

Prasības par apkaimēm

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot pilsētas vai apgabala apakšreģionu vai rajonu nosaukumus

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto apkaimi

Prasības par produktu kategorijām

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot produktu kategoriju nosaukumus

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto produktu kategoriju

Problēmu novēršanas rīks: prasības par produktu kategorijām
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Produktu kategorijas virsrakstā drīkst būt minēta tikai konkrēta produktu kategorija, nevis atsevišķi produkti vai zīmolu nosaukumi. Pārbaudiet, vai aprakstā ir iekļauta tikai plašāka informācija par attiecīgo produktu kategoriju.
 2. Rediģējiet paplašinājumu, lai tas atbilstu šai politikai.
  • Lapā Paplašinājumi virziet kursoru virs paplašinājuma, ko vēlaties rediģēt.
  • Lai rediģētu paplašinājumu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, kas atrodas tam blakus.
  • Kad esat pabeidzis darbu, noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Pēc paplašinājuma rediģēšanas un saglabāšanas tas tiek nosūtīts pārskatīšanai. Lielākā daļa paplašinājumu tiek pārskatīti vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka jūsu paplašinājums ir rediģēts pareizi, mēs varēsim to apstiprināt un sākt tā rādīšanu.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu paplašinājumu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu paplašinājumu skaita dēļ.

Prasības par produktu līmeņiem

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot produkta līmeņus vai lielumus

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto produkta līmeni

Problēmu novēršanas rīks: prasības par produktu līmeņiem
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Produktu līmeņa virsrakstā drīkst būt minēti tikai konkrēti produktu līmeņi vai lielumi (piemēram, “Luksus”), nevis atsevišķi produkti vai zīmolu nosaukumi. Pārbaudiet, vai aprakstā ir iekļauta tikai plašāka informācija par attiecīgo produktu līmeni.
 2. Rediģējiet paplašinājumu, lai tas atbilstu šai politikai.
  • Lapā Paplašinājumi virziet kursoru virs paplašinājuma, ko vēlaties rediģēt.
  • Lai rediģētu paplašinājumu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, kas atrodas tam blakus.
  • Kad esat pabeidzis darbu, noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Pēc paplašinājuma rediģēšanas un saglabāšanas tas tiek nosūtīts pārskatīšanai. Lielākā daļa paplašinājumu tiek pārskatīti vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka jūsu paplašinājums ir rediģēts pareizi, mēs varēsim to apstiprināt un sākt tā rādīšanu.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu paplašinājumu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu paplašinājumu skaita dēļ.

Prasības par pakalpojumiem

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot pakalpojumu veidus

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto pakalpojumu

Prasības par pakalpojumu kategorijām

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot pakalpojumu kategorijas

Piezīme. Kategorijām kopumā ir jāapraksta vairāki atšķirīgi pakalpojumi, kas tomēr ir saistīti, piemēram, “Zobārstniecība” vai “Automobiļu remonts”.

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto pakalpojumu kategoriju

Problēmu novēršanas rīks: prasības par pakalpojumu kategorijām
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Pakalpojumu kategorijas virsrakstā drīkst būt minēta tikai konkrēta pakalpojumu kategorija, nevis atsevišķi šīs kategorijas pakalpojumu nosaukumi. Pārbaudiet, vai aprakstā ir iekļauta tikai plašāka informācija par attiecīgo pakalpojumu kategoriju.
 2. Rediģējiet paplašinājumu, lai tas atbilstu šai politikai.
  • Lapā Paplašinājumi virziet kursoru virs paplašinājuma, ko vēlaties rediģēt.
  • Lai rediģētu paplašinājumu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, kas atrodas tam blakus.
  • Kad esat pabeidzis darbu, noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Pēc paplašinājuma rediģēšanas un saglabāšanas tas tiek nosūtīts pārskatīšanai. Lielākā daļa paplašinājumu tiek pārskatīti vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka jūsu paplašinājums ir rediģēts pareizi, mēs varēsim to apstiprināt un sākt tā rādīšanu.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu paplašinājumu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu paplašinājumu skaita dēļ.

Prasības par pakalpojumu līmeņiem

Nav atļauts tālāk minētais.

Virsraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot pakalpojuma līmeņus

Apraksti, kuros iekļauts jebkas cits, izņemot detalizētu informāciju par virsrakstā minēto pakalpojuma līmeni

Problēmu novēršanas rīks: prasības par pakalpojumu līmeņiem
 1. Izlasiet iepriekš izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Pakalpojumu līmeņa virsrakstā drīkst būt minēts tikai konkrēts pakalpojumu līmenis (piemēram, “trīs zvaigžņu viesnīca”), nevis atsevišķi pakalpojumi. Pārbaudiet, vai aprakstā ir iekļauta tikai plašāka informācija par attiecīgo pakalpojumu līmeni.
 2. Rediģējiet paplašinājumu, lai tas atbilstu šai politikai.
  • Lapā Paplašinājumi virziet kursoru virs paplašinājuma, ko vēlaties rediģēt.
  • Lai rediģētu paplašinājumu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, kas atrodas tam blakus.
  • Kad esat pabeidzis darbu, noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Pēc paplašinājuma rediģēšanas un saglabāšanas tas tiek nosūtīts pārskatīšanai. Lielākā daļa paplašinājumu tiek pārskatīti vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka jūsu paplašinājums ir rediģēts pareizi, mēs varēsim to apstiprināt un sākt tā rādīšanu.

Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu paplašinājumu, lai nepieļautu, ka jūsu konta darbība nākotnē tiek apturēta pārāk liela noraidītu paplašinājumu skaita dēļ.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās AdWords politikas īpaši attiecas uz cenu paplašinājumiem un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.

Redakcionālās prasības

Uz visām reklāmām attiecas standarta prasības par precizitāti, pareizrakstību un lielo burtu un simbolu lietošanu. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā.

Nepieejami piedāvājumi

Produktiem vai pakalpojumiem ir precīzi jānorāda cena, tiem ir jābūt viegli atrodamiem reklāmas galamērķī un jāatbilst galvenēm un aprakstiem. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par politiku, kas attiecas uz nepieejamiem piedāvājumiem.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?