Правила за хазарта в Португалия

Правилата на Google Ads по отношение на казината и хазарта бяха променени през месец юни 2016 г. така, че да дадат възможност на хазартните оператори и агрегатори да популяризират съдържание за онлайн хазарт в Португалия. След влизането в сила на новите правила рекламодателите, които желаят да популяризират съдържание за онлайн хазарт в Португалия, ще трябва да подадат заявка за сертифициране посредством страниците на актуализираните правила.

(Променено през юни 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?