Правила за Списъци с клиенти

Правилата на Google Ads за рекламодатели, използващи Списъци с клиенти, бяха променени в началото на юни 2016 г. с цел по-добра съгласуваност с правилата за рекламиране въз основа на интереси по отношение на политическата принадлежност в Съединените щати.

(Публикувано през юни 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?