Reklamy aplikacji: zmiana zasad dotyczących aplikacji

W ciągu kilku miesięcy zaczniemy wymagać, by aplikacje mobilne, w których wykorzystywane są formaty reklam takie jak reklama aplikacji lub reklama angażująca w aplikację, były zgodne z naszymi zasadami reklamowymi. Oznacza to, że nie tylko reklamy, ale też aplikacje, które są promowane lub do których odsyłają precyzyjne linki, będą musiały być zgodne z tymi zasadami. Wymóg ten obejmuje m.in. treści takie jak strona z plikiem instalacyjnym aplikacji, ekran powitalny, wyłączenie odpowiedzialności, ekran główny lub strona, do której prowadzi precyzyjny link umieszczony w reklamie. Reklamy aplikacji naruszających te zasady będą odrzucane i przestaną się wyświetlać.

(Opublikowano w maju 2016 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?