Rakenduse reklaamid: rakenduse eeskirjade kohaldamise muudatus

Järgnevate kuude jooksul peavad mobiilirakendused, mis kasutavad selliseid reklaamivorminguid nagu rakenduse reklaam või rakenduse kaasamisreklaam, alustama reklaamieeskirjade järgimist. See tähendab, et peale reklaamide peavad neid eeskirju järgima ka reklaamitavad või sügavalt lingitud rakendused. Meie reklaamieeskirju peab järgima selline sisu nagu rakenduse installileht, tiitelkuvad, lahtiütlused, avaekraan ja reklaamide sügavalt lingitud lehed. Eeskirju mittejärgivate rakenduste reklaamid lükatakse tagasi ja nende esitamine peatatakse.

(Postitatud mais 2016)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?